Kursplan för Inledande digital hälsa

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory digital health
 • KurskodEEN165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73120
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0221 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 09 Jan 2024 em J
  • 03 Apr 2024 fm J
  • 21 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  EEN080 Inledande medicinteknik, EEN085 Medicin för tekniker.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en inledande och allmän orientering inom digital hälsa, dess roll i samhället och samhällsutvecklingen. Viktiga tillämpningsområden som tas upp är journalhantering, standarder & interoperabilitet, etik och regulatoriska krav, kliniska beslutsstöd, appar och vård på distans. Ett specifikt syfte är att träna förmågan att designa en mobilapp som möter kraven från patienter, vårdgivare och myndigheter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1.    Förklara begreppet digital hälsa, betona dess breda och tvärvetenskapliga karaktär, och diskutera begrepp som eHälsa, mHälsa, hälsoinformatik, digitalisering och hjälpmedelsteknik.
  2.    Beskriva digital hälsas roll och konsekvenser i gårdagens, dagens och morgondagens hälsovårdsmiljö.
  3.    Reflektera över möjligheter och utmaningar med digital hälsa och dess inverkan på samhället som helhet.
  4.    Redogöra för vikten av etiska överväganden, lagstiftning, regulatoriska krav och patientintegritet när man utformar och implementerar lösningar för digital hälsa.
  5.    Beskriva några viktiga internationella standarder som är tillämpliga på digital hälsa och förklara behovet av standardisering och interoperabilitet mellan olika system.
  6.    Utforma en app primärt för smartphone för en utvald grupp användare (vanligtvis patienter) som uppfyller användarens behov och önskemål samtidigt som appen är realistisk att implementera genom att krav från vårdpersonal och myndigheter bedöms att kunna uppfyllas, samt att hantering av data och kommunikation för appen designas så att appen enklare kan integreras i vården. Kritiskt granska och utvärdera projektrelevanta hälsoappar på marknaden.  
  7.    Arbeta strukturerat tillsammans i grupp och dokumentera planering och framsteg.
  8.    Demonstrera och motivera en produkt till patienter och vårdgivare genom videoklipp.
  9.    Tillämpa principerna för en användbarhetsorienterad designprocess vid utformningen av en prototyp för interaktiva produkter och tjänster inom området digital hälsa.

  Innehåll

  Kursen innehåller grundläggande kunskaper om digital hälsa och diskuterar hur den är på väg att i grunden utveckla och förändra den tidigare mestadels sjukhusbaserade vården. Bland annat kommer följande begrepp att behandlas:

  Journalhantering
  Standarder för kommunikation och hantering av hälsodata (tex HL7, FHIR, openEHR)
  Etikens roll för digital hälsa
  Regulatoriska krav för medicintekniska produkter baserade på mjukvara
  Kliniska beslutsstöd
  Hur artificiell intelligens öppnar nya möjligheter och utmaningar
  Vård på distans
  Anpassa kommunikation till olika mottagargrupper och kommunikationskanaler och argumentera för och motivera metodval och designval
  Interaktionsdesign

  Organisation

  Ansvarig institution är Institutionen för Elektroteknik.
  Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner / demonstrationer / laborationer / seminarier i mindre grupper. Ett projektarbete genomförs för att designa en app som ska presenteras i två videofilmer, en till patienten som är målgrupp och en till vårdgivaren. Mer detaljerad information ges på kurshemsidan före kursstart.

  Litteratur

  Medicinsk informatik, Liber, 2021

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen. Quiz i anslutning till föreläsningar är frivilliga och kan ge bonuspoäng på tentamen.
  Projektet examineras genom att flera lärare betygsätter gruppens granskning och bedömning av liknande appar och den utformnade appens potential att uppnå medicintekniska krav samt kvaliteten på redovisningsformerna / rapport och videoklipp.
  Det individuella betyget för varje student sätts genom att vikta samman betyg från tentamen och projektarbetet.
  Detaljerad information om examinationen ges på kurshemsidan före kursstart.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.