Kursplan för Introduktionkurs i kommunikationsnätverk

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to communication networks
 • KurskodEEN115
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 13122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 16 Mar 2022 fm J
 • 08 Jun 2022 em J
 • 24 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande programmering och kodning för att kunna genomföra projektuppgiften. Dock inget krav för något specifikt programmeringsspråk.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för kommunikationsnätverk, inkl.de viktigaste begreppen och definitionerna, nätsäkerheten och tillförlitligheten, modern kommunikationsinfrastruktur, tjänster och tillämpningar, samt nätverk design och drift. Kursen ger en bred översikt av de viktigaste teknikerna och utmaningarna. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Modellera olika nätverkstopologier och bedöma prestanda för en given nätverkskonfiguration
 • Lösa routing-, resurstilldelnings- och flödeskontrollproblem på ett nätverksexempel
 • Förklara de viktigaste nätverkskontrollmekanismerna
 • Sammanfatta principerna för nätverkstjänstvirtualisering
 • Skilja mellan säkerhetshot i olika nätverkslager och rekommendera motåtgärder

Innehåll

Nätverksarkitekturer, modellering och prestationsutvärdering
 • Kärn-, access- och datacenter-nätverk
 • Nätverksgenomströmning, latens, tillgänglighet
Nätverksbyte och dirigering
 • Flödes- och överbelastningskontroll
 • Routing och resurstilldelning
Nätverkskontroll och hantering
 • GMPLS, SDN
Virtualisering av nätverkstjänster
Nätverkssäkerhet och integritet
 • Attacker på det fysiska lagret, TCP / IP och OSI-lagret
 • Åtkomstkontroll och kryptografi
 • Nätverk och distribuerad huvudboksteknik

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

John Cowley: Communications and networking. Springer, 2013
Christopher Larsson: Design of modern communication networks. Methods and applications. Elsevier Academic Press, 2014.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig examen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-02-07: Block Block D tillagt av Marija Furdek Prekratic
   [Kurstillfälle 1]