Kursplan för Givare och don

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTransducers and actuators, theory and applications
 • KurskodEEN105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2024 fm L
 • 07 Jun 2024 em L
 • 22 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LEU471 Elektriska kretsar och SSY020 Linjära system, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Ett mekatroniskt system är normalt utrustat med en eller flera givare som mäter tillståndet hos den process som styrs. För att påverka processen används normalt elektriska, pneumatiska eller hydrauliska don. Kursens syfte är att ge erfarenhet och kunskaper om dessa komponenter och dess egenskaper i ett system. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för principerna hos vanliga industriella givare och don.
 • göra beräkningar på enkla mätgivarkretsar.
 • praktiskt använda givare för att mäta olika fysikaliska storheter.
 • använda olika signalomvandlare.
 • göra beräkningar på lik- och växelströmsmotorer.
 • använda drivsystem för lik- och växelströmsmotorer.
 • använda grundläggande pneumatiska komponenter.
 • utvärdera och välja ut relevant material för muntlig presentation
 • persentera muntligt på engelska

Innehåll

 • Grundläggande mätteknik.
 • Givareprinciper och kommersiella givare för mätning av olika icke-elektriska storheter.
 • Grundläggande signalbehandling och signalöverföring.
 • Funktion och egenskaper hos dimensionering av elektriska motorer såsom likströmsmotorn, asynkronmotorn, stegmotorn, DC- och AC-servomotorer.
 • Drivsystem för DC- och AC-motorer samt positioneringsegenskaper hos dessa.
 • Grundläggande pneumatik.
 • Presentation på engelska

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer och muntlig presentation.
Övningar i engelska, laborationer och presentationstillfälle är obligatoriska.

Litteratur

Kurskompendier och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, närvaro vid obligatoriska övningar och laborationer, godkända laborationsuppgifter, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig presentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.