Kursplan för Introduktion till medicinteknik

Kursplan fastställd 2023-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to biomedical engineering
 • KurskodEEN071
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50146
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0223 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
   0323 Tentamen 4,5 hp
   Betygsskala: TH
   4,5 hp
   • 27 Maj 2024 em J
   • 21 Aug 2024 fm J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundkunskaper i signalbehandling eller linjära transformer och elektriska kretsar. Grundkunskaper i programmering. Bakgrund i matematik motsvarar vad som erhålls efter 2 år vid ingenjörsprogrammen på Chalmers.

   Syfte

   Kursens syftar till att introducera viktiga medicintekniska begrepp och metoder samt att skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med mätning, analys och påverkan av fenomen i människokroppen. Vidare syftar kursen att ge en förståelse för praktisk användning av dessa system genom studiebesök på sjukhus och genom laborationer. Studenterna får vidare fördjupa sig i utvecklingsprocess för en medicinteknisk produkt genom att genomföra ett projektarbete.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse

   För godkänd kurs skall studenten
   • känna till människokroppens olika organsystem och hur de fungerar ihop
   • ha grundläggande kunskaper inom bioinstrumentering, sensorer och biosignaler och medicinsk bildgivning samt att kunna beskriva hur man använder dessa inom diagnostik och behandling
   • Vidare applicera dessa kunskaper inom framtagning och signalbehandling av biosignaler
   • känna till grundläggande principer för hur olika kroppsfenomen kan mätas och analyseras genom insikter om kroppens såväl mekaniska som elektriska egenskaper.
   • känna till vilka krav som ställs på system för diagnostik och behandling i sjukvården.
   • känna till grundläggande principer för moral och etik och patientsäkerhet inom medicinområdet och hur detta påverkar framtagning av medicinsk teknik.
   Färdighet och förmåga

   För godkänd kurs skall studenten
   • kunna analysera medicintekniska system och förstå deras begränsningar och möjligheter.
   • kunna bryta ned medicintekniska problem i mindre delproblem.
   • kunna göra grundläggande analys av mekaniska och elektriska frågeställningar relaterade till kroppen.
   • kunna applicera praktiskt sina kunskaper inom bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler och medicinsk bildgivning för att beskriva hur olika medicintekniska lösningar fungerar.
   • grovt kunna bedöma rimligheten i medicintekniska lösningar utifrån moral, etik, jämlikhet samt från hälso- och sjukvårdperspektiv
   • kunna diskutera etik, moral, jämlik vård och patientsäkerhet
   • kunna redogöra för den generaliserade produktutvecklingsprocessen för en medicinteknisk produkt samt implementera viktiga aspekter kring europeiska regelverk praktiskt

   Innehåll

   • Grundläggande anatomi och fysiologi
   • Aspekter inom etik, moral och patientsäkerhet
   • Grunder inom bioinstrumentering, sensorer och medicinsk signalbehandling
   • Grunder inom medicinska bildgivningstekniker och bildbehandling
   • Översikt av grundläggande behandlingsmetoder
   • Grundläggande förståelse för processer för framtagning av medicintekniska produkter

   Organisation

   Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper samt i demonstrationer och laborationer. I kursen ingår också ett grupparbete. Detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

   Föreläsningar
   • Grundläggande anatomi och fysiologi
   • Människan som elektriskt system
   • Etik, moral, likabehandling och patientsäkerhet
   • Grunder inom bioinstrumentering och sensorer
   • Medicinska signaler och signalbehandling
   • Medicinska bildgivningsmetoder och bildanalys
   • Behandlingsmetoder
   • Utvecklingsprocessen för en medicinteknisk produkt
   Projekt
   • Utvecklingen av en medicinteknisk produkt
   Laborationer
   • EKG lab
   Demonstrationer
   • 2 praktiska demonstrationer på sjukhuset

   Litteratur

   Enderle J., Blanchard S.M., Bronzino J., "Introduction to Biomedical Engineering, Third Edition", Academic Press, 2012.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Slutbetyg ges som ett viktat medelvärde av betyget på det skriftliga provet och betyget på projektet.
    - Tentamen ger max 75 poäng
    - Betygsättning av projektarbeten sker genom projektrapport på max 100 poäng
   Deltagande i demonstrationer och laborationer är obligatoriskt. Godkänd Quiz samt godkänd Laborationsrapport krävs för denna modul.
   För erhållande av slutbetyg krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.