Kursplan för Medicinteknik, en introduktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to biomedical engineering
 • KurskodEEN070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50141
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2022 em J
 • 09 Okt 2021 fm J
 • 17 Aug 2022 fm J
0219 Laboration 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp
0319 Projekt 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkunskaper i signalbehandling eller linjära transformer, mekanik och elektriska kretsar. Grundkunskaper i programmering. Bakgrund i matematik motsvarar vad som erhålls efter 2 år vid ingenjörsprogrammen på Chalmers.

Syfte

Kursens syftar till att introducera viktiga medicintekniska begrepp och metoder samt att skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med mätning, analys och påverkan av fenomen i människokroppen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten
 • känna till människokroppens olika organsystem och hur de fungerar ihop 
 • ha grundläggande kunskaper inom, bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler och medicinsk bildgivning.
 • känna till grundläggande principer för hur olika kroppsfenomen kan mätas och analyseras genom insikter om kroppens såväl mekaniska som elektriska egenskaper. 
 • känna till vilka krav som ställs på system för diagnostik och behandling i sjukvården. 
 • känna till grundläggande principer för moral och etik och patientsäkerhet inom medicinområdet och hur detta påverkar framtagning av medicinsk teknik.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten
 • kunna analysera medicintekniska system och förstå deras begränsningar och möjligheter. 
 • kunna bryta ned medicintekniska problem i mindre delproblem.
 • kunna göra grundläggande analys av mekaniska och elektriska frågeställningar relaterade till kroppen.
 • kunna applicera sina kunskaper inom bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler och medicinsk bildgivning för att beskriva hur olika medicintekniska lösningar fungerar. 
 • grovt kunna bedöma rimligheten i medicintekniska lösningar utifrån moral och etik perspektivet 
 • kunna diskutera etik, moral och patientsäkerhet 
 • kunna beskriva en utvecklingsprocess för en medicinteknisk produkt

Innehåll

 • Grundläggande anatomi och fysiologi
 • Aspekter inom etik, moral och patientsäkerhet
 • Grunder inom bioinstrumentering, sensorer och medicinsk signalbehandling
 • Grunder inom medicinska bildgivningstekniker
 • Grundläggande förståelse för processer för framtagning av medicintekniska produkter

Organisation

Föreläsningar
 • Introduktion 
 • Grundläggande anatomi och fysiologi
 • Människan som elektriskt system
 • Grunder inom bioinstrumentering, sensorer och medicinsk signalbehandling
 • Etik, moral och patientsäkerhet
 • Medicinska signaler och signalbehandling
 • Medicinska bildgivningsmetoder
 • Medicinsk bildanalys
 • Utvecklingsprocessen för en medicinteknisk produkt
 • Gästföreläsningar från industri och vård
Projekt
 • Utvecklingen av en medicinteknisk produkt
Laborationer
 • 2 Laborationer på Sahlgrenska

Litteratur

Enderle J., Blanchard S.M., Bronzino J., "Introduction to Biomedical Engineering, Third Edition", Academic Press, 2012.

Examination inklusive obligatoriska moment

 Ett skriftligt prov prov på max 75 poäng. Poängintervallet 33-45 ger betyget 3 (godkänt), 46-60 ger betyget 4 och 61-75 ger betyget 5. Närvaro på demonstrationer och laborationer krävs. Godkänd Laborationsrapport krävs. Ett projekt på max 100 poäng. Poängintervallet 40-60 ger betyget 3 (godkänt), 60-80 ger betyget 4 och 80-100 ger betyget 5
Slutbetyget ges av det viktade resultatet från skriftligt prov och projekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-04-25: Examinator Examinator ändrat från Mikael Persson (elfmp) till Hana Dobsicek Trefna (hanatre) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]