Kursplan för Tillämpad objektorienterad programmering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied object-oriented programming
 • KurskodEEN060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Teknisk design
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 66122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2022 fm L
 • 08 Jun 2022 em L
 • 26 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter utan tidigare programmeringserfarenhet tillräckliga kunskaper för att kunna använda Python för back-end utveckling av digitala tjänster.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • självständigt lösa grundläggande programmeringsuppgifter med Python.
 • tolka och utöka en befintlig Python-kod.
 • självständigt lösa avancerade programmeringsuppgifter genom att använda ett befintligt Python-bibliotek.
 • utveckla Python-kod som manipulerar information lagrad i databaser.
 • utveckla digitala tjänster som använder Python som back-end.

Innehåll

 • Python programmeringsspråk och integrerade utvecklingsmiljöer (IDEs).
 • Grundläggande byggstenar inom programmering (t.ex. variabler, villkorlig exekvering, loopar, bibliotek, felupptäckt).
 • Datastrukturer i Python (t ex träd, ordböcker, köer, tupler).
 • Objektorienterad programmering med Python (t.ex. klasser, objekt, metoder, arv, polymorfism, abstrakta klasser).
 • Databasmanipulering med Python.
 • Back-end-utveckling för digitala system som använder Python.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, datorövningar och programmeringsuppgifter.

Litteratur

Annonseras 2 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen, ett antal programmeringsuppgifter och ett slutprojekt. Slutbetyget tar hänsyn till tentamensresultat, hemuppgifter och projekt. Betygskala: underkänt, 3 (tillräckligt), 4 (bra), 5 (mycket bra).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.