Kursplan för Elektricitetslära med biomedicinsk teknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectricity with biomedical engineering
 • KurskodEEM066
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48117
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 fm J
 • 06 Okt 2023 fm J
 • 29 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En- och flervariabelanalys, linjär algebra, tillämpad matematik.

Syfte

Att ge studenter grundläggande kunskaper inom elektromagnetisk fältteori, elektrisk kretsteori och mätteknik så att studenterna med dessa grunder ska kunna förstå och använda medicinsk teknik för att studera biologiska och medicinska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera grundläggande begrepp inom elektrostatisk fältteori;
 • Förklara viktiga lagar (Coulombs lag och Gauss lag) och använda dessa lagar för att lösa enkla elektrostatiska problem;
 • Definiera grundläggande begrepp inom magnetostatisk fältteori;
 • Förklara viktiga lagar (Amperes lag och magnetisk induktion) och använda dessa lagar för att lösa enkla magnetostatiska problem;
 • Definiera grundläggande begrepp inom elektrisk kretsteori såsom spänning, ström, effekt, DC, AC samt förklara egenskaperna hos tre olika passiva kretskomponenter (resistor, kondensator och induktor);
 • Förklara kopplingar mellan el-fält och krets;
 • Förklara två viktiga kretslagar (Kirchhoffs spänningslag och Kirchhoffs strömlag) samt använda dessa lagar för analys och beräkning av DC & AC problem;
 • Förklara funktionerna hos ett filter respektive en operationsförstärkare samt beräkna och analysera kretsar med filter och operationsförstärkare;
 • Tillämpa mätteknik genom verkliga mätningar av spänning och ström i olika komponenter och apparater;
 • Relatera kunskaperna till verkliga biologiska processer och tillämpningar;

Innehåll

Grundläggande elektrisk kretsteori, elektromagnetisk fältteori, mätteknik och elektroniska apparater (såsom filter, förstärkare) med applikationer inom medicinsk teknik för att studera biologiska och medicinska processer.

Organisation

Kursen går under läsperiod fyra och består av vanliga föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och en obligatorisk laboration. Allt studiematerial nås via kursens hemsida och möjlighet finns att testa sina kunskaper kontinuerligt med hjälp av inlämningsuppgifter.

Litteratur

Ellära: Krets-och fältteori av  Lars Bergström, Lars Nordlund


Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examination i slutet av kursen. Tentan inkluderar fem frågor och varje fråga består av en teoridel och en problemdel.

Frivillig kontinuerlig examination genom inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.