Kursplan för Grafiska gränssnitt

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGraphical interfaces
 • KurskodDAT595
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23134
 • Max antal deltagare70 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 4 hp
Betygsskala: UG
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0323 Hemtentamen 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

To be eligible for the course the student must have a Bachelor degree of 180 credits. Additionally, the course TDA289 Human - computer interaction, 7.5 credits, or the equivalent is required. It is recommended that students completed the course CIU175 Prototyping in interaction design.

Syfte

Denna kurs handlar om design av grafiska gränssnitt, alltså det du ser och interagerar med på en datorskärm. Efter kursen ska du kunna formge ett relativt komplext grafiskt användargränssnitt (GUI), och dessutom kunna motivera din design.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • bestämma när och hur olika grafiska element i gränssnitte
 • bestämma hur man använder sig av keypaths och scenarier för skapa en interaktionssekvens
 • använda vanliga metoder för att lösa designproblem i ett grafiskt gränssnitt
 • designa om ett befintligt användargränssnitt, och avgöra vilka delar av de befintliga designlösningarna som behöver ändras och på vilket sätt

Färdighet och förmåga

 • designa grafiska användargränssnitt för en specificerad användarsituation och användargrupp med avseende på: layout, interactionssekvens, korrekt användande av komponenter och visuell stil
 • designa gränssnitt som manipuleras via mus och tangentbord
 • designa gränssnitt för touch-baserad interaktion
 • muntligt och kortfattat skriftligt presentera en designlösning och motivera tagna designbeslut
 • utvärdera användbarhet och användarupplelevsle i grafiska användargränssnitt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • lösa interaktionsdesignproblem rörande grafiska gränssnitt och kunna motivera lösningen
 • formge ett relativt komplext grafiskt gränssnitt och kunna motivera dess funktion, utseende och beteende
 • kunna välja ut den bästa av flera tänkbara lösningar och tillämpa dem
 • kunna utgå från ett scenario och från detta formulera användarens behov


Innehåll

De viktigaste delarna av innehållet är som följer:

 • Vanliga lösningar på olika interaktions-relaterade problem i grafiska gränssnitt
 • Hur en tillmötesgår användare på olika nivåer, t ex både nybörjare och experter
 • Formgivning av interaktionssekvenser
 • Layout av ett grafiskt gränssnitt
 • Att formge (look & feel), alltså användandet av färg, text och grafik
 • Vilka olika sorters komponenter det finns (exemeplvis knappar, menyer, fönster, toolboxes etc etc) och hur och när de ska användas
 • Skillnaden melln "vanliga" grafiska gränssnitt och touchgränssnitt

Organisation

Kursen är praktisk till sin natur. Föreläsningar och litteratur ger en teoretisk grund att stå på, men denna teori appliceras direkt på konkreta designproblem. Under övningar och projekt ligger fokus på att fundera över och analysera sina designbeslut. En stor del av arbetet görs i små och stora grupper, men det genomförs också ett större individuellt projekt. Grupprojektet genomförs som ett rollspel med intern eller extern klient som intressent.

Litteratur

"About Face - The Essentials of Interaction Design" by Cooper et al, Wiley, 2014, fourth edition.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras på tre sätt:
 • Gruppövning, (U, G)
 • Hemtenta, (U, G)
 • Individellt projekt, (U, G)
För att klara kursen måste en klara alla moment

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.