Kursplan för Fortsättningskurs i programmering i Python

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced programming in Python
 • KurskodDAT515
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 51111
 • Max antal deltagare200 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0221 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 09 Jan 2024 em J
  • 14 Mar 2024 em J
  • 23 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Introduktionskurs i programmering i t.ex. Python eller Java eller Haskell. Exempel på motsvarande kurser är  DAT455, TDA548,TDA555, TIN213 och TIN214. 

  Syfte

  Att ge färdigheter för programmering i större skala genom begrepp sådana som objektorienterad design och testning samt användning av standardbibliotek. Kursen ska även fungera som konversionskurs till Python för studenter som har fått sin grundkurs i ett annat programspråk.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse:
  • känna igen alla strukturer i Python och designval bakom dem
  • förklara designalternativen i modulär och skalningsbar programmering

  Färdigheter och förmåga:
  • skapa välorganiserade mjukvaruprojekt för komplexa uppgifter
  • läsa och analysera andras kod
  • bidra till kollaborativa projekt
  • använda standardbibliotek till avancerade programmeringsuppgifter
  • tillämpa testningsmetoder för att garantera kvalitén i koden
  • skriva koddokumantation på olika detaljnivåer

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • resonera om designval i mjukvaruutveckling
  • uppskatta komplexiteten i programmeringsuppdrag

  Innehåll

  Kursen börjar med en snabb introduktion till grunderna i Python, vilket fungerar som upprepning för studenter som redan kan Python med även möjliggör för studenter med annan bakgrund att komma igång med Python.Efter introduktionen går kursen vidare till mera avancerade drag i Python-programmering:

  • objektorienterad design
  • funktionella programmeringstekniker
  • avancerade Python-specifika tekniker
  • användning av standardbibliotek
  • testmetodik
  • skapandet av större programmeringsprojekt

  Målet är att ge en gedigen förståelse av Python så att deltagarna kan läsa och skriva "state of the art"-kod och resonera om designval.

  Det teoretiska materialet presenteras i relation till ett projekt, som är uppdelat i individuella komponenter ("labbar") och som resulterar i ett omfattande mjukvarusystem som implementerar tekniker sådana som vetenskapliga beräkningar, dataanalys, visualisering och maskininlärning. Tidigare kunskaper av dessa tekniker förutsätts inte utan kommer att ges som en del i undervisningen; fokusen ligger inte på teorin utan på att hjälpa studenterna att använda relevanta mjukvarubibliotek på adekvata sätt.

  Organisation

  Föreläsningar, övningar, labbar, individuell handledning.

  Litteratur

  Anges före kursens början

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursprojektet består av tre nivåer, som motsvarar betygen 3, 4 och 5. Därmed kan ett högre betyg erhållas genom att göra mera arbete med projektet. Ett projekt på nivå 5 måste även uppfylla kraven för nivå 4, och nivå 5 måste uppfylla nivå 4.

  Efter genomförda och godkända projekt ska en tentamen vara godkänd. Syftet med tentamen är att kontrollera att studenterna har gjort sina projekt självständigt och förstår vad de gör.

  Slutbetyget för kursen är samma som betyget från projektet.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.