Kursplan för Fortsättningskurs i programmering i Python

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced programming in Python
 • KurskodDAT515
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52144
 • Max antal deltagare200
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0221 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 10 Jan 2022 em J
  • 12 Apr 2022 fm J
  • 25 Aug 2022 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Introduktionskurs i programmering i t.ex. Python eller Java eller Haskell. Exempel på motsvarande kurser är  DAT455, TDA548,TDA555, TIN213 och TIN214. 

  Syfte

  Att ge färdigheter för programmering i större skala genom begrepp sådana som objektorienterad design och testning samt användning av standardbibliotek. Kursen ska även fungera som konversionskurs till Python för studenter som har fått sin grundkurs i ett annat programspråk.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse:
  • känna igen alla strukturer i Python och designval bakom dem
  • förklara designalternativen i modulär och skalningsbar programmering

  Färdigheter och förmåga:
  • skapa välorganiserade mjukvaruprojekt för komplexa uppgifter
  • läsa och analysera andras kod
  • bidra till kollaborativa projekt
  • använda standardbibliotek till avancerade programmeringsuppgifter
  • tillämpa testningsmetoder för att garantera kvalitén i koden
  • skriva koddokumantation på olika detaljnivåer

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • resonera om designval i mjukvaruutveckling
  • uppskatta komplexiteten i programmeringsuppdrag

  Innehåll

  Kursen börjar med en snabb introduktion till grunderna i Python, vilket fungerar som upprepning för studenter som redan kan Python med även möjliggör för studenter med annan bakgrund att komma igång med Python.Efter introduktionen går kursen vidare till mera avancerade drag i Python-programmering:

  • objektorienterad design
  • funktionella programmeringstekniker
  • avancerade Python-specifika tekniker
  • användning av standardbibliotek
  • testmetodik
  • skapandet av större programmeringsprojekt

  Målet är att ge en gedigen förståelse av Python så att deltagarna kan läsa och skriva "state of the art"-kod och resonera om designval.

  Det teoretiska materialet presenteras i relation till ett projekt, som är uppdelat i individuella komponenter ("labbar") och som resulterar i ett omfattande mjukvarusystem som implementerar tekniker sådana som vetenskapliga beräkningar, dataanalys, visualisering och maskininlärning. Tidigare kunskaper av dessa tekniker förutsätts inte utan kommer att ges som en del i undervisningen; fokusen ligger inte på teorin utan på att hjälpa studenterna att använda relevanta mjukvarubibliotek på adekvata sätt.

  Organisation

  Föreläsningar, övningar, labbar, individuell handledning.

  Litteratur

  Anges före kursens början

  Examination inklusive obligatoriska moment

  The course project is organized into three levels, corresponding to grades 3,4, and 5. Thus a higher grade can be obtained by doing more work in the project. A project of level 4 must also satisfy the requirements of level 3, and level 5 must satisfy level 4.

  After completed and accepted projects, an exam must be passed that has questions corresponding to the three levels 3,4, and 5. The purpose of the exam is to control that the students have made their projects independently and understood what they are doing.

  The final grade for the course is the grade from the exam, which can be at most the same as the grade for the project.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.