Kursplan för Design och konstruktion av datorspel

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and construction of digital games
 • KurskodDAT510
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52143
 • Max antal deltagare45
 • Min. antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Studenter som tar denna kurs förväntas ha erfarenhet av mjukvaruutveckling, motsvarande att ha avklarat en kurs om minst 5hp i ett imperativt programspråk så som Java, C# or Python.

Syfte

Spelutveckling har blivit en viktig del av den moderna digitala ekonomin. Branschen är enorm, mångsidig och komplicerad. Denna kurs kommer att ge en grund i design, utveckling och utvärdering med avsikten att ge studenterna nödvändiga ramar för att skapa spelbara egna prototypspel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Identifiera problem med tillgänglighet i spel och införliva lösningar 
 • Dokumentera en speldesign mot budget- och tidsbegränsningar
 • Identifiera en publik för vilken du ska utforma ett spel
Färdigheter och förmåga
 • Utforma ett experimentellt ramverk for ett spel
 • Använda standardramverk för speldesign
 • Införliva spelkomponenter
 • Effektivt använda spelutvecklingsramverk
 • Utveckla effektiva prototyper av en speldesign
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Effektivt definiera framgångskriterier som ett spel ska bedömas mot
 • Analysera spelbarhetstester med faktiska användare
 • Iterativt utvärdera spelmål mot användarens feedback

Innehåll

Kursen är indelad i tre på varandra följande delar. Dessa delar täcker design, konstruktion och utvärdering av spel. Tyngdpunkten läggs på spelutveckling i Unity eller Unreal.

Den första delen är centrerad kring temat för speldesign och kommer att täcka kravinsamling och specifikation: vad vill du att ett spel ska göra; för vem designar du ett spel; och hur ser framgång ut i det sammanhanget? Studenter på denna kurs kommer att utveckla designdokumentationen för sitt eget spel som en leverans för del ett.

Den andra delen tar designdokumentationen och konverterar den till en initial spelbar prototyp med Unreal eller Unity. En fungerande, spelbar bit av en speldesign levereras för del två.

Den tredje delen tar prototypen som skapades i föregående del och fokuserar på speltestning. Detta inkluderar att säkerställa tillgänglighet för en publik som inkluderar funktionshindrade spelare. Tillsammans kan dessa levereras för del tre.

Varje del kommer också att introducera teoretiska begrepp genom föreläsningar, akademiska uppsatser, böcker och professionell litteratur.

Organisation

Varje del har en föreläsningsserie där nyckelbegrepp introduceras, tillsammans med praktiska workshops där de viktigaste färdigheterna lärs ut. Varje del kommer också att kräva akademisk och professionell läsning som studenterna förväntas bli bekanta med.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen har en inlämning. Individuella och gruppinlämningar kommer att tillåtas. Gruppinlämningar kräver en större prototyp av högre kvalitet tillsammans med dokumentation av varje gruppmedlems bidrag. Individuella betyg tilldelas alla studenter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-10-12: Examinator Examinator Michael Heron (heronm) tillagt av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]