Kursplan för Avancerade teman i maskininlärning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced topics in machine learning
 • KurskodDAT440
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 87112
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0220 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 31 Maj 2022 em J
  • 07 Okt 2022 em J
  • 15 Aug 2022 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att vara behörig till kursen ska studenten minst vara godkänd på följande kurser:
  • 7.5 hp programmering (erfarenhet av Python är önskvärd, men inget absolut krav)
  • 7.5 hp datastrukturer och/eller algoritmer
  • 7.5 hp grundläggande sannolikhetsteori och statistik
  • 7.5 hp analys
  • 7.5 hp linjär algebra
  • 7.5 hp grundläggande maskininlärning (exempelvis TDA233, MVE440, DAT340)

  Syfte

  Denna kurs fokuserar på avancerade ämnen inom maskininlärning så att studenterna får en fördjupat förståelse för moderna maskininlärmingsmetoder. Studenterna kommer att lära känna sofistikerade maskininlärningsmodeller som är används i problem i verkligheten. De kommer också att lära sig att analysera och på djupet förstå avancerade modeller inom maskininlärning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • att lära sig om moderna och avancerade maskininlärning samt att analysera dessa i olika situationer.  
  • att läsa och förstå state-of-the-art vetenskapliga pulikationer inom ämnet
  • att kunna föreslå och använda lämpliga modeller för komplexa uppgifter inom maskininlärning
  • att vara förberedd för forskning och utveckling av avancerade metoder inom maskininlärning

  Innehåll

  • teoretisk maskininlärning och computational aspects 
  • avancerad djup maskininlärningsmodeller (Deep Neural Network models) 
  • Active learning/Online learning 
  • avancerade metoder inom unsupervised learning

  Organisation

  Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Kurslitteratur publiceras 8 veckor innan kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betygsskala 3,4,5 och U. För att bli godkänt på kursen krävs minst betyg godkänt på alla delkurser. För att få ett högre betyg än godkänt för hela kursen krävs dessutom ett högre viktat  genomsnitt av betygen från delkurserna.
  Kursen examineras genom en skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2022-08-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Graham Kemp
    [34062, 55611, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
   • 2022-01-10: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av Mortenza H C
    [2022-08-15 4,0 hp, 0220]