Kursplan för Människa - dator interaktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman - computer interaction
 • KurskodDAT420
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52113
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0319 Projekt 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Förkunskapskravet för kursen är att ha avklarat en programmeringskurs, 7,5hp.

   Syfte

   Kursens syfte är att ge studenter grundläggande kunskap i metoder för design och evaluering av gränssnitt.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse

   • Beskriva faser i designprocessen
   • Beskriva metoder för att arbeta med människa-datorinteraktion
   • Beskriv likheter och skillnader i design för olika användargrupper
   • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen

   Färdigheter och förmågor


   • Designa speciellt anpassat för vissa användargrupper
   • Designa med avseende på användare
   • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
   • Identifiera användarnas behov och krav

   Värderingsförmåga och förhållningssätt

   • Analysera design utifrån användarnas behov
   • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
   • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov

   Innehåll

   Människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction, HCI) är ett ämnesområde som handlar om design, utvärdering och implementering av interaktiva system och studera fenomen kring dessa. Målet i kursen är att skapa erfarenhet kring de viktigaste faserna i användarcentrerad design: förstå sammanhang för att analysera användning, skapa krav, generera flera designlösningar och utvärdera prototyper med användare. Kursen består av både teoretiska och praktiska delar, och studenterna lär sig om de olika stegen i designprocessen och relevanta metoder för att designa för användare. Övergripande kommer kursen att täcka ett brett område kring utformning av interaktiva system, som inkluderar olika typer av gränssnitt och interaktionsmodalitet.

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, övningar, ett projekt samt individuella hemtentor. Övningarna och projektet genomförs i grupper.

   Litteratur

   Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom två moduler, nämligen:
   - Individuell hemtenta, 4,5 hp (U, 3,4,5) 
   - Övningar och projekt, 3 hp (Godkänt, Underkänt)

   För att bli godkänd på kursen krävs att båda modulerna är godkända. Betyget för hela kursen avgörs av hemtentamen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2021-11-11: Examinator Examinator ändrat från Mohammad Obaid (mobaid) till Pawe¿ W. Wo¿niak (pawelw) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]
    • 2021-09-07: Block Block D tillagt av sara Ljungblad
     [Kurstillfälle 1]