Kursplan för Människa - dator interaktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman - computer interaction
 • KurskodDAT420
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52150
 • Max antal deltagare90
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0319 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskapskravet för kursen är att ha avklarat en programmeringskurs, 7,5hp.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande kunskap i metoder för design och evaluering av gränssnitt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva faser i designprocessen
 • Beskriva metoder för att arbeta med människa-datorinteraktion
 • Beskriv likheter och skillnader i design för olika användargrupper
 • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen

Färdigheter och förmågor


 • Designa speciellt anpassat för vissa användargrupper
 • Designa med avseende på användare
 • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
 • Identifiera användarnas behov och krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera design utifrån användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov

Innehåll

Människa-datorinteraktion (HCI) är ett område som arbetar med konstruktion, utvärdering och implementering av interaktiva datorsystem för mänskliga användare och samt studier av de fenomen som uppstår i denna kontext. I människa-datorinteraktion är det huvudsakliga målet att göra analyser, fastställa krav, design och utvärdera interaktiva datorbaserade system och produkter med avseende på användaren. Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om människans kognition och relevant metodik. Kursen kommer att omfatta en bred kunskap om utformningen av interaktiva datorsystem och gränssnittsdesign.

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, projekt och en individuell tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler, nämligen:

 1. Övningar och projekt, 3 credits (godkänd/underkänd)
 2. En inlämningsuppgift bestående av två delar: en del som fokuserar på litteratur och en del som fokuserar på reflektioner angående projektarbetet, 4,5 credits (underkänd,3,4,5)

I fall studenten inte blir godkänd på inlämningsuppgiften måste den skriva en ny inlämningsuppgift. Slutbetyget för kursen baseras på betyget för inlämningsuppgiften.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-30: Examinator Examinator ändrat från Sara Ljungblad (ljungbls) till Mohammad Obaid (mobaid) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 1]