Kursplan för Aktuella trender inom spel

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCurrent trends in gaming
 • KurskodDAT380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23128
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat 7,5 hp i objektorienterad programmering

Syfte

Det finns många tekniska och samhälleliga trender som påverkar designen av spel. Spelutveckling är en disciplin där det bästa tillgängliga teknik förändras regelbundet och med stor hastighet. Den här kursen är fokuserad på att identifiera aktuella viktiga trender i branschen och utforska nya teknologier. Syftet är möjliggöra för studenter att utveckla förtrogenhet med viktiga begrepp. Den här kursen är avsedd att vara anpassasningsbar till externa trender i branschen, så dess innehåll kommer att variera från år till år i linje med det målet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • undersöka aktuella tekniska och sociala trender inom spel.
 • tillämpa kreativitetstekniker med avsikten att utforska innovativa spelkoncept
 • analysera de potentiella möjligheter och hot som är förknippade med samtida speltrender
 • implementera speldesigns för att utforska nya, framväxande tekniker
 • bedöma de etiska och samhälleliga effekterna av samtida trender inom spel

Innehåll

Den här kursen fokuserar på att utforska implikationerna förknippade med ett urval av aktuella trender inom spel. Kursen blandar ihop metoder för idéskapande med implementering. Den tar upp de socioekonomiska konsekvenserna som är förknippade med ny teknik; affärsmodeller; och med förändrade publikförväntningar.

Organisation

Kursen är uppdelad i flera delar fokuserade på var sin aktuell trend inom spel. Innehållet kommer att variera från år till år. Kursen uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till viktig samtida utveckling inom spelutveckling och speldesign. Studenter förväntas visa en blandning av kreativa-, tekniska-, och designkunskaper. Arbetet bedrivs i första hand i små grupper, där studenterna utvecklar fristående uppgifter kopplade varje ämne som diskuteras i kursen. Undervisningen sker i första hand genom föreläsningar och handledningstillfällen.

Litteratur

Litteratur kommer att meddelas separat på canvassidan - detaljerna varierar från år till år.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bedöms baserat på  individuella inlämningsuppgifter såväl som  gruppinlämningar. Det totala betyget för kursen baseras på ett vägt medelvärde av portföljelement.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.