Kursplan för Teknikdriven experimentell speldesign

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology-driven experimental game design
 • KurskodDAT380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23114
 • Max antal deltagare30
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurser, eller motsvarande:
TDA572 Spelmotorarkitektur

Syfte

Framsteg inom dataspel och spelutveckling är ofta knutna till utvecklingen av ny teknik. Den potentiella användningen av ny teknik är dock vanligtvis lättare att identifiera gällande grafik, ljud, nätverk och till och med affärsaspekter än om kärnan av ett spel, dess spelmekaniker eller gameplay. Kursen teknik-driven experimentell speldesign fokuserar på att utveckla kompetens för att förstå och tillämpa ny teknik speciellt för att möjliggöra nya former av gameplay.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • lista vilken potential för nya spelmekaniker och gameplay två olika teknologier har
 • räkna upp kreativitetsmetoder och tekniker för att använda nya teknologier för gameplay
 • utveckla och undersöka ny gameplay skapad genom användningen av nya teknologier
 • presentera de nya aspekterna av ett spels gameplay som beror på den nya teknologin som använts
 • applicera kreativitetsmetoder på en ny teknologi för att skapa ny gameplay
 • analysera potentiella fördelar och nackdelar med olika nya teknik-drivna gameplay-möjlighter som finns givet specifika användargrupper
 • utvärdera etiska och samhällsliga utmaningar av utbredd spridning av ny teknik-driven gamepaly

Innehåll

Två aktuella teknologier introduceras i kursen, vilka varierar över åren. Förutom specifika tekniker som lärs ut i kursen så introduceras kreativitetsmetoder vilka senare ska appliceras på teknikerna.

Organisation

Kursen är uppdelad i två större moduler och en mindre introduktionsmodul. De två större modulerna fokuserar på varsin teknologi som är på gränsen att kunna påverka spelutveckling signifikant inom några år. Var och en av modulerna introducerar en teknologi genom föreläsningar, litteratur, och övning tillsammans med verktyg för att tillåta gameplay-experiment. De två större modulerna innehåller var och en en gruppinlämning och en individuell inlämning. Grupparbeten ske normalt i grupper om 5-6 studenter. Den mindre introduktionsmodulen går igenom koncept och kreativitetsmetoder för användning i de andra modulerna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Den mindre introducerande modulen består av en individuell skriftlig inlämning. Var och en av de två större modulerna består av en gruppinlämning, en individuell skriftlig inlämning och en muntlig presentation i grupp.
Rapporten i den introducerande modulen samt de muntliga presentationerna är antingen godkända eller underkända. Grupprapporterna och de individuella rapporterna i de två större modulerna använder en betygsskala för rättning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-09-27: Examinator Examinator ändrat från Marco Fratarcangeli (marcof) till Michael Heron (heronm) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]