Kursplan för Spelutvecklingsprojekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGame development project
 • KurskodDAT375
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23126
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurser, eller motsvarande:
- CIU176 Prototyping in interaction design,
- TDA492 Graphical interfaces,
- TDA497 Interaction design methodology

Kurserna DAT385 Introduktion till spelvetenskap, TDA580 Gameplay Design, och TDA572 Spelmotorarkitektur eller motsvarande rekommendaras.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad föreståelse för de centrala utmaningarna i spelutveckling genom praktisk träning och reflektion i ett spelprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Räkna upp "best practice"-metodiker för utveckling av datorspel och spelmotorer
 • Återge etablerade begrepp och termer för att beskriva spel, spelmotorer, och spelutvecklingsprojekt
 • Genomföra användartester i praktiska projekt
 • Tillämpa design- och utvecklingsmetoder systematiskt för att skapa och kritisk jämföra olika möjligheter i spelutvecklingsprojekt
 • Identifiera behov och krav från specifika tilltänkta användargrupper och intressenter
 • Motivera designval i en spelutvecklingsprocess
 • Genomföra en informerad analys av vilka etiska och sociala effekter teknisk lösningar kan skapa i en spelutvecklingsprocess

Innehåll

Centrala utmaningar som tas upp i kursen är samverkan mellan olika tekniska delar av ett spel, hur en spelmotors alla delar kan samverka för att skapa en specifik spelupplevelse, samt hur metoder och verktyg bäst kan stödja en utvecklingsprocess. En kombination av nya och tidigare genomgågna metoder och verktyg kommer användas i kursen. Förutom ren utveckling av ett spel och spelmotor ingår speltestning och reflektion kring etiska och sociala effekter den framtagna lösningen kan ha.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete i grupp, och övningar samt handledning i samband med dessa. Projektarbetet sker i grupp om normalt 5-6 personer med tillgång till handledning. Skapandet av flera delrapporter och genomförandet av flera tester är del av utvecklingsprocessen och resultatet av projektarbetet presenteras både muntligt och skriftligt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom övningar, projektrapport och en individuell skriftlig uppsats.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-12-08: Examinator Examinator ändrat från Josef Wideström (josef70) till Michael Heron (heronm) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]