Kursplan för Kravhantering och användarupplevelse

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRequirements and user experience
 • KurskodDAT356
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52145
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0221 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 12 Jan 2022 fm L
  • 13 Apr 2022 em L
  • 18 Aug 2022 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att vara behörig till kursen måste studenten ha klarat minst 7,5hp i objektorienterad programmering, t.ex. TDA548.

  Syfte

  Efter kursen ska studenter ha kunskap om, och framgångsrikt kunna tillämpa, begrepp och metoder för kravhantering och användarupplevelse. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • Identifiera viktiga koncept för kravhantering och användarupplevelse, så som funktionella och icke-funktionella krav, användbarhet och designmönster för användarupplevelse
  • Beskriva viktiga skillnader mellan olika kravsmodelleringstekniker
  • Beskriva fördelarna och nackdelarna med specifika framkallningstekniker
  • Redogöra rollen som verifiering och validering i RE och UX
  Färdigheter och förmåga
  • Använda koncept för att skriva krav med hög kvalitet
  • Rita flera typer av kravmodeller
  • Fånga personas och scenarier
  • Använda UX-designmönster för att skapa prototyper utifrån kraven
  • Genomföra och rapportera om användarstudier
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Utvärdera och välja mellan tillgängliga eliciteringstekniker
  • Utvärdera fördelar och nackdelar med olika kravrepresentationer
  • Utvärdera lämpligheten av specifika UX-mönster för en design
  • Utvärdera och förbättra en UX-design 

  Innehåll

  Kursen ger studenterna en introduktion till området kravhantering och användarupplevelse. Det ger en solid grund genom att definiera grundläggande begrepp som intressenter, krav, användbarhet och specifikationer. Den presenterar också processen för att identifiera, modellera och dokumentera kraven för en programvaruprodukt. Tyngdpunkt ges på begrepp och tekniker som kvalitetskrav, kreativa krav, scenarier och personas. Den andra delen av kursen fokuserar på användbarhetsaspekter. Kursen kommer att fokusera på att implementera de krav som samlats in i den första delen som en del av UX-design. Vidare presenterar kurserna metoder för prototyping (till exempel digitala mockups) och presenterar några tekniker för att utvärdera användbarheten av en mjukvaruprodukt (till exempel via användarstudier). Slutligen kommer kursen att ge studenter praktisk erfarenhet av att utforma grafiska användargränssnitt (GUI)

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, övningar och handledning i samband med övningarna.

  Litteratur

  Course literature to be announced 8 weeks prior to the start of the course.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en skritlig salstentamen i slutet av kursen och skritfliga inlämningsuppgifter som vanligtvis genomförs i grupper av studenter. Delmomentet inlämningsuppgifter examineras baserat på lösningsförslag på obligatoriska problem som lämnas in under kursens gång samt utifrån studentens individuella bidrag till gruppens arbete. Omtentamen av inlämningsuppgifterna består av skriftliga grupp eller individuella inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2021-11-02: Examinator Examinator Jennifer Horkoff (jenho) tillagt av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]