Kursplan för Matematikens domänspecifika språk

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDomain Specific Languages of Mathematics
 • KurskodDAT326
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik, Matematik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49128
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0216 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 15 Mar 2024 fm J
  • 04 Jun 2024 fm J
  • 27 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenten ska ha klarat
  • 7,5 hp i diskret matematik
  • 15 hp andra kurser i matematik (exempelvis Linjär algebra och Analys)
  • 15 hp i datateknik (exempelvis två kurser i programmering)
  • ytterligare 22.5hp inom matematik, data eller IT

  Syfte

  Kursen presenterar klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskapligt perspektiv: genom att specificera de introducerade begreppen, vara uppmärksam på syntax och typer, och slutligen genom att bygga domänspecifika språk för vissa av de matematiska områden som nämns nedan.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • designa och implementera ett domänspecifikt språk (DSL) för en ny domän
  • strukturera delområden inom matematik i termer av DSL
  • förklara de centrala begreppen i grundläggande reell och komplex analys, algebra och linjär algebra

  Färdighet och förmåga
  • utveckla lämplig notation för matematiska koncept
  • genomföra och kalkylera bevis
  • använda potensserier för att lösa differentialekvationer
  • använda Laplace-transformer för att lösa differentialekvationer

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp

  Innehåll

  Föreläsningarna kommer att behandla:
  • Introduktion till funktionell programmering, programkalkyl och bevis
  • Introduktion till domänspecifika språk (DSL) med linjär algebra som exempel
  • DSL och matematik: kategoriteori som exempel
  • Reell analys: medelvärdessatser, Taylors formler
  • Reell analys: ett DSL för potensserier
  • Mer linjär algebra: egenvärden och optimering

  Organisation

  Kursens upplägg inkluderar föreläsningar, seminarier, fallstudier (övningar) och grupparbete.

  Litteratur

  Se separat litteraturlista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras i form av en individuellt genomförd skriftlig tentamen vid slutet av kursen och genom skriftliga inlämningar som genomförs av grupper med (normalt 3-4) studenter. För att bli godkänd på kursen krävs att båda modulerna är godkända. Betyget för hela kursen avgörs av den skriftliga tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.