Kursplan för Matematikens domänspecifika språk

Kursplan fastställd 2020-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDomain Specific Languages of Mathematics
 • KurskodDAT326
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik, Matematik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49131
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2021 em J
 • 24 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha klarat
 • en kurs i diskret matematik
 • två andra kurser i matematik (exampelvis Linjär algebra och Analys)
 • två kurser i datateknik (exemeplvis två kurser i programmering)
 • ytterligare tre kurser (22.5hp) inom matematik, data eller IT

Syfte

Kursen presenterar klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskaligt perspektiv: genom att specificera de introducerade begreppen, vara uppmärksam på syntax och typer, och slutligen genom att bygga domänspecifika språk för vissa av de matematiska områden som nämns nedan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • designa och implementera ett domänspecifikt språk (DSL) för en ny domän
 • strukturera delområden inom matematik i termer av DSL
 • förklara de centrala begreppen i grudläggande reell och komplex analys, algebra och linjär algebra

Färdighet och förmåga
 • utveckla lämplig notation för matematiska koncept
 • genomföra och kalkylera bevis
 • använda potensserier för att lösa differentialekvationer
 • använda Laplace-transformer för att lösa differentialekvationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp

Innehåll

Föreläsningarna kommer att behandla:
 • Introduktion till funktionell programmering, programkalkyl och bevis
 • Introduktion till domänspecifika språk (DSL) med linjär algebra som exempel
 • DSL och matematik: kategoriteori som exempel
 • Reell analys: medelvärdessatser, Taylors formuler
 • Reell analys: ett DSL för potensserier
 • Mer linjär algebra: egenvärden och optimering

Organisation

Kursens upplägg inkluderar föreläsningar, seminarier, fallstudier (övningar) och grupparbete.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i form av en individuellt genomförd skriftlig tentamen vid slutet av kursen och genom skriftliga inlämningar som genomförs av grupper med (normalt 3-4) studenter.