Kursplan för Forskningsinriktad kurs inom data- och informationsteknik

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch-oriented course in Computer Science and Engineering
 • KurskodDAT235
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 02117
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0110 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 3

   • Undervisningsspråk Engelska
   • Anmälningskod 02118
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0110 Projekt 7,5 hp
   Betygsskala: TH
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 4

    • Undervisningsspråk Engelska
    • Anmälningskod 02119
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0110 Projekt 7,5 hp
    Betygsskala: TH
    0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Studenten ska ha en kandidatexamen inom data- och informationsteknik.

    Därutöver är det ett förkunskapskrav att studenten har etablerat kontakt med kursens examinator; det är examinatorn som beslutar om studenten ska antas till kursen eller ej.

    Syfte

    Kursen kommer att behandla ett område av aktuellt intresse inom data- och informationsteknik.

    Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att följa, till exempel, en doktorandkurs eller en föreläsningsserie som ges av en gästforskare vid institutionen.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Kursen skall tillhandahålla studenten djupare kunskaper avseende ett forskningsområde relevant för ämnet data- och informationsteknik.

    Kunskap och förståelse
    • Förstå och förklara terminologi, koncept och teori kopplade till valt forskningsområde;
    • Redogöra för och förklara forskningsområdet, samt visa förståelse för aktuell forskning och utveckling i det valda forskningsområdet;
    • Redogöra för och förklara forskningsmetoder inom valt forskningsområde;

    Färdighet och förmåga

    • Visa på en förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskaper, och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågor i valt forskningsområde;

    Värderingsförmåga och förhållningssätt

    • Söka efter, samt extrahera, nödvändig information från vetenskapliga publikationer inom valt forskningsområde, i syfte att bedöma lämpligheten av presenterade lösningar, tillvägagångssätt och metoder.


    Innehåll

    Forskningsinriktad kurs inom ett område relevant för data- och informationsteknik.
    Det specifika innehållet bestäms inför varje nytt kurstillfälle och kommer att presenteras på kurshemsidan.

    Organisation

    Kursen kan innehålla föreläsningar, tutorials, seminarier, och/eller laborationer, och handledning i samband med dessa.

    Litteratur

    Information om kurslitteratur kommer att presenteras på kurshemsidan.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Examination i denna kurs varierar beroende på kurstillfälle. Examination kan innehålla salstenta eller hemtenta, uppgifter, presentation av genomfört arbete i ett seminarium, eller en kombination av dessa former.
    Mer detaljerad information om hur kursen examineras ska presenteras på kurshemsidan.