Kursplan för Requirements engineering

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRequirements engineering
 • KurskodDAT231
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Industriell ekonomi, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24115
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
  0214 Hemtentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   För att vara behörig till kursen krävs minst:
   • en kandidatexamen i Software Engineering, datavetenskap, informationsteknik, informationssystem, eller motsvarande;
   • en avslutad kurs i programmering (t.ex., TDA548 Grundläggande programvaruutveckling, DAT043/DAT050 Objektorienterad programmering, TDA452 Funktionell programmering, eller motsvarande);
   • en avslutad projektkurs (t.ex., TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt, eller DAT256 Software Engineering Project).

   Syfte

   En av de största utmaningarna inom mjukvaruutveckling är att se till man utvecklar rätt system, dvs att förstå de krav som måste uppfyllas. Syftet med kursen är hur man lär sig att hitta och samla kraven från relevanta källor, både i början och under ett utvecklingsprojekt programvara, efter fastställda principer och format för att dokumentera och underhålla krav.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

   Kunskap och förståelse
   • förklara varför kravhantering är en nyckel till framgångsrik programvaruteknik,
   • beskriva de utmaningar som är involverade i kravhantering,
   • förklara vikten av att identifiera intressenter och deras kunskap, sammanhang och mål,
   • förklara skillnaden mellan funktions- och kvalitetskrav,
   • beskriva hur man genomför skräddarsydda (projekt/enskild kund) kravhantering i termer av gemensamma processer och tekniker,
   • förklara hur marknadsdrivet skiljer sig från skräddarsydda (projekt/enskild kund) kravhantering,
   • beskriva hur kravhantering i agila projekt skiljer sig från traditionell kravhantering.
   Färdighet och förmåga
   • skicklig framtagning av programvarukrav,
   • tydligt dokumentera programvarukrav enligt moderna avancerade branschstandarder,
   • prioritera krav,
   • kvalitetssäkra krav och kravspecifikationer,
   • kunna bedöma nuvarande praxis av kravhantering i ett mjukvaruprojekt eller ett företag inom mjukvaruutveckling.
   Värderingsförmåga och förhållningssätt
   • föreslå relevanta förbättringar på kravhanteringsprocesser på ett övertygande sätt,
   • göra relevanta avvägningar i val mellan kravhanteringsmetoder och processer i ett givet projektsammanhang.

   Innehåll

   En av de största utmaningarna i programvaruutveckling är att se till att du utvecklar rätt system, dvs att förstå de krav som måste uppfyllas. Kursen fokuserar på hur man ska hitta och samla in krav från relevanta källor, både i början och under ett projekt för programvaruutveckling. Vi går igenom olika metoder för detta, såväl som olika bakomliggande principer och format för att dokumentera och underhålla krav.

   Kursen behandlar särskilt problem som uppstår när man hanterar krav i en snabbt föränderlig och kostnadskänslig industriell verklighet. Följande moment ingår i kursen :

   Identifiering och ledning av Intressenter
   • Framtagning av krav
   • Skriva krav och kravspecifikationer
   • Kvalitetssäkring av krav
   • Prioritering av krav
   • Koppling och samstämmighet mellan kravhantering och andra mjukvaruutvecklingsaktiviteter
   • Kravhantering i projekt kontra marknadsdriven utveckling
   • Kravhantering i Agile och iterativ/inkrementell utveckling

   Organisation

   Kursen är organiserad som en serie föreläsningar, workshops, samt projektuppgifter.

   Litteratur

    

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom individuellt aktivt deltagande i alla workshops, slutförande av ett grupparbete, och en skriftlig individuell hemtentamen.