Kursplan för Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and implementation of graphical interfaces
 • KurskodDAT216
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2022 em J
 • 09 Okt 2021 em J
 • 16 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen TDA548 Grundläggande programvaruutveckling eller motsvarande.

Syfte

I princip alla datorprogram som ska användas av människor använder sig idag av grafiska gränssnitt. Att utveckla dessa innebär inte bara en förståelse av hur dessa kan implementeras utan även att man har en förståelse för de som ska använda programmen. Kursen ger praktisk erfarenhet i dessa två aspekter genom ett grupprojekt som ger en fördjupning av delmomentet kring grafiska komponenter från kursen Objektorienterad programvaruutveckling. Projektets mål är att utveckla en applikation för en specifik användargrupp och att genom att låta dessa testa programmet iterativt förbättra det.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Skapa och motivera skisser på ett grafiskt gränssnitt baserat på en specifik användning och användargrupp
 • Känna igen och kunna identifiera vanliga mönster inom gränssnittsdesign
 • Kunna beskriva vanliga metoder för utvärdering av användargränssnitt
Färdighet och förmåga
 • Implementera ett gränssnitt genom tillämpning eller expansion av ett standardbibliotek för grafiska gränssnitt
 • Välja och tillämpa vanliga mönster inom gränssnittsdesign på ett designproblem
 • Arbeta iterativt för att skapa lättanvända gränssnitt genom en växelverkan mellan implementation och användartest
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Genomföra projekt där uppdelning och koordinering av arbetsuppgifter mellan medlemmar behövs
 • Utveckla och specificera projektmål successivt allteftersom ett projekt genomförs.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av standardklasserna i ett välutvecklat grafiskt bibliotek, en översikt över vilka riktlinjer som krävs för att skapa lättanvända gränssnitt samt metoder för att iterativt utveckla och förbättra ett gränssnitt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och inlämningsuppgifter. En stor del av arbetet är självständigt grupparbete där en prototyp utvecklas. Projektets mål är att utveckla en applikation för en specifik användargrupp och att genom att låta dessa testa programmet iterativt förbättra det.

Litteratur

Anges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömning sker i form av två moment. Momenten benämns Tentamen 4 hp, som examineras i form av skriftlig salstentamen, och Projekt 3,5 hp, som examineras i form av projektrapport.

Vidare krävs att samtliga i kursen ingående uppgifter skall redovisas med godkänt resultat.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten