Kursplan för Objektorienterad programmeringsteknik i Python

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject-oriented programming in Python
 • KurskodDAT171
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55139
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0214 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande kunskap i programmering, såsom variabler, villkor, loopar, och funktioner i något programmeringsspråk.

   Syfte

   Syftet  med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande förståelse för objektorienterad programmering, speciellt
   i Python och hur man använder standardbibliotek för utveckling av grafiska användargränssnitt och
   numeriska beräkningar samt visualisering.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avklarad kurs skall studenten 
   • självständigt  kunna skriva objekorienterad mjukvara utifrån en problemformulering med Python.
   • kunna läsa  och använda referenslitteratur för programmeringsspråket
   • och speciellt kunna använda Scipy/Numpy för numeriska beräkningar, och PyQt för att skriva grafiska användargränssnitt.

   Innehåll

   • Grundläggande byggstenarna i ett Python-program (variabler, villkorssatser, loopar, bibliotek, felsökning).
   • Datastrukturer (träd, ordböcker, köer, tupler)
   • Objektorienterad programmering (klasser, objekt, arv, polymorfism, abstrakta klasser).
   • PyQt för att skapa grafiska användargränssnitt
   • NumPy (Matriser, vektorer, linjär algebra)
   • SciPy (Paket för numeriska beräkningar)
   • Matplotlib (Plottning)
   • Interactive Python (ipython)

   Organisation

   Kursen ges i form av föreläsningar och handledda inlämningsuppgifter.

   Litteratur

   Annonseras 2 veckor innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Tre obligatoriska inlämningsuppgifter och en obligatorisk tentamen (vid dator) med betyg godkänd till 5.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.