Kursplan för Objektorienterad programmeringsteknik i Python

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject-oriented programming in Python
 • KurskodDAT171
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55132
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2022 fm J_DATA
 • 09 Jun 2022 fm J_DATA
 • 16 Aug 2022 fm J_DATA

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskap i programmering, såsom variabler, villkor, loopar, och funktioner i något programmeringsspråk.

Syfte

Syftet  med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande förståelse för objektorienterad programmering, speciellt
i Python och hur man använder standardbibliotek för utveckling av grafiska användargränssnitt och
numeriska beräkningar samt visualisering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avklarad kurs skall studenten 
 • självständigt  kunna skriva objekorienterad mjukvara utifrån en problemformulering med Python.
 • kunna läsa  och använda referenslitteratur för programmeringsspråket
 • och speciellt kunna använda Scipy/Numpy för numeriska beräkningar, och PyQt för att skriva grafiska användargränssnitt.

Innehåll

 • Grundläggande byggstenarna i ett Python-program (variabler, villkorssatser, loopar, bibliotek, felsökning).
 • Datastrukturer (träd, ordböcker, köer, tupler)
 • Objektorienterad programmering (klasser, objekt, arv, polymorfism, abstrakta klasser).
 • PyQt för att skapa grafiska användargränssnitt
 • NumPy (Matriser, vektorer, linjär algebra)
 • SciPy (Paket för numeriska beräkningar)
 • Matplotlib (Plottning)
 • Interactive Python (ipython)

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och handledda inlämningsuppgifter.

Litteratur

Annonseras 2 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tre obligatoriska inlämningsuppgifter och en obligatorisk tentamen (vid dator) med betyg godkänd till 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-04-09: Sökbar för utbytestudenter Ändrat till sökbar för utbytestudenter av PA/UOL
   [Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter