Kursplan för Konstruktion av mixed-signal-system

Kursplan fastställd 2020-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMixed-signal system design
 • KurskodDAT116
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15115
 • Max antal deltagare42
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

DAT094 Konstruktion av digitala elektroniksystem eller SSY130 Tillämpad signalbehandling.

Syfte

Kursen avser att ge studenten insikt i hur analoga och mixed-signal-delsystem (speciellt A/D- och D/A-omvandlare samt dessas kringelektronik) specificeras och implementeras, samt hur dessa delsystem påverkar prestanda för de system i vilka de ingår.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs kommer studenten att kunna bedöma systemnivå-kraven på ett mixed-signal-system och föreslå en systemlösning, med hänsyn till fundamentala begränsningar såväl som kostnadsbegränsningar, och verifiera lösningen genom simulering.  Speciellt kommer studenten att kunna:

- Välja tillräcklig sampeltakt och upplösning utifrån prestandakraven

- Uppskatta inflytandet av omvandlares icke-idealiteter på omvandlarens och systemets prestanda

- Identifiera kraven på analoga kringkomponenter utifrån specifikationer på omvandlaren. 

- Utifrån teknologi- och komponentdata härleda realistiska skattningar av kostnader och prestanda för mixed-signal-system, med hjälp av exempel och beräkningar. 

- Modellera och simulera ett mixed-signal-system med lämpliga verktyg för att verifiera antaganden och beräkningar. 

Innehåll

Kursen avser att ge förståelse för hur mixed-signal-subsystem, inklusive A/D- och D/A-omvandlare, specificeras och implementeras samt för hur de påverkar systemprestanda. Kursen tar upp sampling och kvantisering; omvandlarspecifikationer; några vanliga omvandlararkitekturer; analoga interfacekomponenter såsom linjära filter; hur omvandlares icke-idealiteter inverkar på systemprestanda; samt gränser för implementationskostnad med givna parametrar. 

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar och laborationer, med stödjande övningstillfällen. Föreläsningarna presenterar material från textbok och forskningsartiklar.  Laborationerna omfattar mjukvarusimuleringar av analoga och analog/digitala system. 

Litteratur

Huvudtexten är Maloberti: "Data Converters", Springer 2008; denna bok finns tillgänglig som E-bok via Chalmers' bibliotek.  Kompletterande forksningsartiklar och annat material gärs tillgängliga via hemsidan. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Labserie med rapportinlämning, muntlig examen samt frivillig skriftlig tentamen.  Slutligt betyg vägs samman från dessa.