Kursplan för Web-applikationer

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWeb applications
 • KurskodDAT076
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62123
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0211 Projekt 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   - Minst 7,5 hp Java. - Grundläggande kunskaper i OOA/D och UML. - Grundläggande kunskaper om datastrukturer. - Grundläggande kunskaper i datakommunikation. - Grundläggande kunskaper i databaser.  
   Lämpliga kurser är DAT050, DAT055, DAT495, LEU062,TDA357.

   Syfte

   Kursen ger en praktiskt introduktion till design och utveckling av web-baserade applikationer, exempelvis e-handelsportaler.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse

   • Designa, implementera, driftsätta, testa och felsöka en grundläggande webapplikation.
   • Lösa de speciella problem som gäller för webapplikationer framför allt användning av flera olika paradigmer och teknologier inom samma applikation.

   Färdigheter och förmåga

   • Söka efter relevant information utifrån specifikationer

   Värderingsförmåga och förhållningssätt

   • Värdera olika tänkbara lösningar i samband med framtagning av webapplikationer.

   Innehåll

   Kursen presenterar ett antal teknologier som används vid utveckling av
   webapplikationer samt vilken roll respektive spelar och hur de samverkar. Kursen ger en god inblick i hur moderna komplexa webapplikationer är konstruerade. Designproblem som förknippas med webapplikationer avhandlas t.ex. sessionshantering, navigering, persistens, m.fl. avhandlas. Informationssökning i manualer, specifikationer m.m. ingår som en betydande del av kursen. Kursen innehåller en stor del praktisk arbete i avancerade utvecklingsmiljöer och servermiljöer. Problem med felsökning, konfigurering, driftsättning och exekvering av webapplikationer ingår som en viktig del i kursen.

   Organisation

   Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer samt ett avslutande projekt. Projektet görs i grupper om fyra studenter.

   Litteratur

   Litteratur meddelas vid kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Godkända laborationer och projekt. Betyg: U-5. Betyg ges av projektet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.