Kursplan för Web-applikationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWeb applications
 • KurskodDAT076
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62126
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- Minst 7,5 hp Java. - Grundläggande kunskaper i OOA/D och UML. - Grundläggande kunskaper om datastrukturer. - Grundläggande kunskaper i datakommunikation. - Grundläggande kunskaper i databaser.  
Lämpliga kurser är DAT050, DAT055, LET375, LEU061,TDA357.

Syfte

Kursen ger en praktiskt introduktion till design och utveckling av web-baserade applikationer, exempelvis e-handelsportaler.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Designa, implementera, driftsätta, testa och felsöka en grundläggande webapplikation.
 • Lösa de speciella problem som gäller för webapplikationer framför allt användning av flera olika paradigmer och teknologier inom samma applikation.
 • Redogöra för behovet av öppna standards

Färdigheter och förmåga

 • Söka efter relevant information utifrån specifikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera olika tänkbara lösningar i samband med framtagning av webapplikationer.

Innehåll

Kursen presenterar ett antal teknologier som används vid utveckling av
webapplikationer samt vilken roll respektive spelar och hur de samverkar. Kursen ger en god inblick i hur moderna komplexa webapplikationer är konstruerade. Designproblem som förknippas med webapplikationer avhandlas t.ex. sessionshantering, navigering, persistens, m.fl. avhandlas. Informationssökning i manualer, specifikationer m.m. ingår som en betydande del av kursen. Kursen innehåller en stor del praktisk arbete i avancerade utvecklingsmiljöer och servermiljöer. Problem med felsökning, konfigurering, driftsättning och exekvering av webapplikationer ingår som en viktig del i kursen.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer samt ett avslutande projekt. Projektet görs i grupper om fyra studenter.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända laborationer och projekt. Betyg: U-5. Betyg ges av projektet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-11-20: Examinator Examinator ändrat från Joachim von Hacht (hajo) till Robin Adams (robinad) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]