Kursplan för Objektorienterad programmering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject oriented programming
 • KurskodDAT050
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62117
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 26 Okt 2023 fm L
 • 03 Jan 2024 fm L
 • 28 Aug 2024 em L
0205 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Elementära kunskaper i programmeringsteknik omfattande datatyper, programflöde, funktioner; motsvarande LEU483 Programutveckling A.

  Syfte

  Objektorienterad metodik används numera allmänt vid utveckling av många olika typer av system. Kursen skall ge grundläggande kunskaper och färdigheter i objektorienterad programutvecklingsteknik innefattande modellering, programmeringsteknik, testning samt programdokumentation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • konstruera små objektorienterade program.
  • använda några vanligt förekommande programutvecklingsverktyg.
  • behärska tekniker för datainkapsling, arv och polymorfism i ett objektorienterat programmeringsspråk.
  • konstruera enkla objektorienterade modeller i ett grafiskt modelleringsspråk.

  Innehåll

  • I kursen används Java som programmeringsspråk och UML som modelleringsspråk.
  • Grundläggande begrepp i objektorienterad programutveckling.
  • Skillnader mellan de objektorienterade och funktionsorienterade synsätten.
  • Objekt och klass, datainkapsling och informationsgömning.
  • Konstruktorer, metoder, instans- och klassvariabler.
  • Modelleringsspråket UML.
  • Modularisering av program med paket.
  • Arv, dynamisk bindning och polymorfism.
  • Användning av standardbibliotek och deras dokumentation.
  • Dokumentation av program med Javadoc. Kodningsstandard, namnsättning och kommentering.
  • Testning av program. Enhetstestning, regressionstestning, integrationstestning. automatisk testning.
  • Strukturerad felhantering.
  • Objektrelationer, grund och djup kopiering av objekt.
  • De strukturella begreppen kohesion, koppling och refaktorering.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar och handledda övningar.

  Litteratur

  Barnes, D., J., Kölling, M., Objects first with Java, Prentice Hall. Upplaga meddelas vid kursstart, eller på förfrågan av examinatorn.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen. Slutbetyg i skala 3-5 ges efter godkända inlämningsuppgifter och baseras på tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.