Kursplan för Datastrukturer och algoritmer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnData structures and algorithms
 • KurskodDAT038
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49113
 • Max antal deltagare165
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0219 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 14 Jan 2021 em J
  • 07 Apr 2021 em J
  • 27 Aug 2021 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Programmering i ett objektorienterat programmeringsspråk, inklusive rekursiva funktioner och metoder. Grundläggande matematiska begrepp, såsom mängder, funktioner, relationer, grafer, logaritmer och induktionsbevis.

  Syfte

  Datastrukturer och algoritmer utgör fundamentala byggstenar i nästan alla programvaror. Kunskap om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer är nödvändig vid konstruktion, användning och underhåll av förändringsbara, återanvändbara och effektiva programkomponenter.

  Kursen ger kunskaper och färdigheter i konstruktion och användning av algoritmer och datastrukturer, samt en introduktion till algoritmanalys och dataabstraktion.


  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse

  • redogöra för några grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer, bland annat listor, köer, hashtabeller, träd och grafer
  • redogöra för några av de algoritmer som används för att effektivt hantera dessa datastrukturer, och förklara varför de är korrekta

  Färdigheter och förmåga

  • tillämpa grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer, samt algoritmer relaterade till dessa
  • implementera och använda abstrakta datatyper som gränssnitt och datastrukturer som klasser, i ett objektorienterat programmeringsspråk
  • använda ett standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera effektivitet hos vissa algoritmer, till exempel söknings- och sorteringsalgoritmer
  • göra välgrundade val mellan olika datastrukturer och algoritmer för olika tillämpningar

  Innehåll

  Kursen täcker följande ämnen:
  • abstrakta datatyper
  • asymptotisk effektivitet och enkel komplexitetsanalys av imperativ kod
  • vanliga datastrukturer såsom fält, listor, träd och hashtabeller
  • hur dessa kan användas för att implementera abstrakta datatyper såsom stackar, köer, prioritetsköer, avbildningar, mängder och grafer
  • standardalgoritmer för dessa datastrukturer, inklusive deras resurskrav
  • söknings- och sorteringsalgoritmer
  • standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer
  • vanliga algoritmdesigntekniker, såsom brute force, divide and conquer ("dela upp och erövra"), och randomisering

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer med handledning.

  Litteratur

  Se kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen (4,5 hp) samt laborationer (3,0 hp). Laborationerna genomförs normalt i par.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-03-24: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-19 Förmiddag till 2021-08-27 Eftermiddag av examinator
    [2021-08-19 4,5 hp, 0219]
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten