Kursplan för Teknikhistoria

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory of technology
 • KurskodCTE031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99123
 • Max antal deltagare150
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra. Kursen ska ge kunskap om karaktäristiska drag i den tekniska utvecklingen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva och analysera samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig (ekonomisk, kulturell, politisk och social) förändring å den andra
  - Identifiera vilka faktorer som styr teknisk förändring
  - Beskriva och analysera den tekniska förändringens mekanismer
  - Tolka och förklara historiska förlopp
  - Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
  - Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av teknisk förändring, då och nu
  - Uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med
  - Skriva argumenterande text

  Innehåll

  Teknikhistoria är enkelt uttryckt det historiska studiet av teknik och teknisk förändring. Teman som uppmärksammas i kursen är:

  - Vilka faktorer som styr teknisk förändring
  - Den tekniska förändringens mekanismer
  - Tekniköverföring
  - Teknikdeterminism
  - Teknikens oförutsägbara konsekvenser
  - Tekniska och vetenskapliga kunskapstraditioner
  - Ingenjörsprofessionens framväxt
  - Framväxten av stora tekniska system
  - Teknik och genus

  Organisation

  Föreläsningar och seminarier.

  Litteratur

  Se kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.