Kursplan för Global och interkulturell kompetens

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGlobal and intercultural competence
 • KurskodCLS045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99117
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
3 hp4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  Engelska 5

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Eftersom många studenter kommer att arbeta i globala och interdisciplinära miljöer, är färdigheterna att göra detta eftertraktade. Denna kurs fokuserar på huvudområdena som en student med global kompetens behöver vara medveten om vad det gäller kunskap, färdigheter och attityder. Syftet med kursen är också att träna kommunikationsfärdigheter för att kunna arbeta i dessa miljöer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera definitioner av kultur baserat på teoretiska ramverk
  • Diskuterad sina egna och andras identiteter, baserat på aspekter så som nationalitet, etnicitet, yrke, kön, ålder
  • Analysera interkulturella situationer genom att använda relevanta teorier och personliga erfarenheter
  • Reflektera över möjligheter och utmaningar med interkulturellt grupparbete
  • Tillämpa kunskap om kultur i verkliga situationer
  • Demonstrera kommunikativ kompetens genom att skriftligt och muntligt presentera information
  • Ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på deltagares egna kulturella erfarenheter, som diskuteras inom ramen av interkulturella teorier, speciellt genom ett icke-essentialistiskt perspektiv.

  Kursen delas upp i två huvudområden:
  Del 1:
  Utforska kultur med sig själv, andra människor och samhället i åtanke. Aspekter som inkluderas är:
  • Interkulturell teoretisk bakgrund
  • Normer, värderingar
  • Konfliktlösning
  • Interkulturellt grupparbete

  Del 2:
  Projektarbete i en mindre grupp som fokuserar på en annan kulturell grupp än era egna. Deltagare ska välja ett område att arbeta med för att reflektera över och tillämpa koncepten från del 1. 

  Organisation

  Kursen löper över två läsperioder och är en blandning av online och face-to-face möten. Kursen innehåller ett antal skriftliga och muntliga aktiviteter, kopplade till interkulturell kommunikation. Det kommer att bli regelbundna seminarier kopplade till inlämningar, där några kommer att vara obligatoriska. 

  Litteratur

  Kursmaterial finns tillgängligt på kurshemsidan. Se kurshemsidan för mer information. 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Slutbetyget för kursen baseras på skriftliga och muntliga uppgifter som görs under kursens gång. Alla inlämningar ska vara godkända. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2021-10-05: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPMAR åk 1 av UOL