Kursplan för Emerging trends and critical topics in interaction design

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmerging trends and critical topics in interaction design
 • KurskodCIU281
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23113
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Efter genomgången kurs skall studenten ha god insikt i de  trender och forskningsområden som för tillfället  är aktuella. Syftet är att studenten ska kunna blicka framåt och hålla sig à jour med pågående forskning och aktuell utveckling  inom interaktionsdesignfältet. Kursens faktiska innehåll förändras alltså från gång till gång.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Lära känna och få insikter om aktuella trender inom interaktionsdesign.
Lära känna och få insikter om teknikutveckling inom interaktionsdesign.
Färdighet och förmåga
Analysera, diskutera och skissa designexempel i relation till en viss trend.
Analysera, diskutera och skissa användandet av nya tekniska lösningar.
Läsa, analysera och extrahera relevant innehåll ur akademisk litteratur.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Diskutera samhälleliga och etiska aspekter av en viss trend, design eller teknisk lösning.

Innehåll

Aktuella trender inom interaktionsdesign.
Nya (emergenta) teknologier relaterade till interaktionsdesign.
Olika infallsvinklar och tillvägagångssätt vad avser aktuella trender och ny teknik.
Systematiskt och praktiskt utforskning och kommunicering av idéer inom ett designområde.
Läsning och förståelse av akademisk litteratur och sökning efter pålitlig aktuell information om nya teknologier och tillämpningar från webben och media.

Organisation

Kursen ges på engelska. Den består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier, i vilka studenter förväntas delta aktivt. Den innehåller ett obligatoriskt, individuellt designprojekt som löper över hela kursens gång.

Litteratur

Relevant akademisk litteratur kompletterad med pålitliga webreferenser och media gällande det aktuella ämnet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras dels via skriftliga och/eller muntliga inlämningsuppgifter, dels genom ett löpande designprojekt som lämnas in för betygsättning vid kursens slut. För att få godkänt måste man klara båda moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.