Kursplan för Interaction design project

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInteraction design project
 • KurskodCIU265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23129
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

The courses CIU175 Prototyping in interaction design, TDA492 Graphical interfaces, and TDA496(TDA497) Interaction design methodology or equivalent are required.

Syfte

The course aims at a deepened understanding of the central design issues in interaction design by means of practical training in design projects.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • motivera designval och beslut i designprocessen
 • tillämpa metoder för användarstudier i praktiken
 • tillämpa designmetoder systematiskt
 • skapa och kritiskt jämföra koncept
 • identifiera behov och krav hos specifika användargrupper
 • definiera en designs konsekvenser för relevanta intressenter
 • genomföra ett designprojekt från idé till fungerande prototyp
 • kritiskt granska en design baserad på estetik och uttryck
 • presentera en design för en kritisk granskande publik
 • bedöma de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • presentera och dokumentera projektarbete både skriftligt och muntligt

Innehåll

Förutom att skapa fungerande prototyper, innehåller kursen föreläsningar och övningar. Designprojekten utförs i grupp, under handledning. Rapporter och användarstudier görs löpande under kursen och resultaten presenteras vid en avslutande projektpresentation.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, projektarbete och övningar, baserade på ett antal centrala teman.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i forma av övningar (godkänt), projektarbete med dokumentation (betyg) och en individuell essä. Vissa delar sker i grupp av olika storlekar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.