Kursplan för Fritt projekt i interaktionsdesign

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOpen project in interaction design
 • KurskodCIU235
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23125
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23120
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 23116
  • Max antal deltagare30
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0111 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 4

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 23130
  • Max antal deltagare30
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0111 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kurserna TDA496 Interaction design methodologies, 7,5 hp, och TDA492 Graphical interfaces, 7,5 hp, eller motsvarande.

   Syfte

   Kursen ger studenter möjligheten att individuellt eller i en mindre grupp (1-3 personer) studera ett område relevant för interaktionsdesign som ligger utanför befintliga kurser. Projektet kan fokusera på programmering om det finns en klar koppling till interaktionsdesign.


   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse
   • bestämma lämpligt innehåll, struktur och mediaformat för en projektrapport
   • använda referenser i en akademisk text i olika mediaformat, exempelvis skriven text eller video
   Färdighet och förmåga
   • genomföra ett självständigt mindre projekt inom interaktionsdesign enligt etablerade praktiker och metoder för sådana mindre projekt
   • dokumentera projektarbetet i en form som är lämplig för projektets natur
   • genomföra lämplig litteraturstudie och utredning för ett mindre projekt
   • muntligt presentera ett mindre interaktionsdesignprojekt
   Värderingsförmåga och förhållningssätt
   • bestäm ett lämpligt omfång för projektets planering så att tillgängliga resurser så som tid och kunskap används på bästa sätt
   • reflektera över potentiella samhälleliga och etiska problem som kan uppstå på grund av projektets resultat

   Innehåll

   Studenter genomför ett forsknings- och/eller utvecklingsprojekt. Lämpliga projektidéer bör utvecklas i samarbete med handledaren och en intern eller extern uppdragsgivare. Handledare och intern uppdragsgivare kan vara samma person. En extern uppdragsgivare kan inte vara handledare. Projektarbetet ska utgå från en plan som skapas innan projektstart. Planen ska innehålla projektets mål, planerad process och planerat resultat.

   Registrering på kursen görs genom examinator och/eller handledare.

   Organisation

   Självständigt projektarbete enskilt eller i mindre grupp, med handledning och med kontakt med intern eller extern uppdragsgivare. Arbetet ska starta utifrån den plan som tagits fram innan kursstart, dokumentera hur arbetet fortskrider, inklusive eventuella ändringar i planen, och avslutas med framtagande av en rapport. Observera att alla projekt måste ha en uppdragsgivare, antingen en forskningsuppdragsgivare (forskare vid Chalmers eller annan högskola) eller en uppdragsgivare från ett företag eller en organisation.

   Litteratur

   Lämplig litteratur bestäms för varje projekt tillsammans med handledaren.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras via en projektrapport i lämplig form (till exempel text eller video), och en offentlig presentation av projektet, antingen som en muntlig presentation eller som en posterutställning som visar upp projektets resultat.

   För att bli godkänd på kursen när ett grupparbete är genomfört måste den enskilde studenten ha bidragit på ett väsentligt sätt till teamets slutliga projektresultat samt kunna förklara sin process, resultat och de olika teammedlemmarnas bidrag.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-06-21: Block Block C borttaget av Thommy Eriksson
     [Kurstillfälle 4]
    • 2023-06-21: Block Block C borttaget av Thommy Eriksson
     [Kurstillfälle 1]
    • 2023-06-21: Block Block C borttaget av Thommy Eriksson
     [Kurstillfälle 3]
    • 2023-06-21: Block Block C borttaget av Thommy Eriksson
     [Kurstillfälle 2]
    • 2023-05-12: Examinator Examinator ändrat från Jasmina Maric (jasmina) till Josef Wideström (josef70) av Viceprefekt/adm
     [Kurstillfälle 4]
    • 2023-05-12: Examinator Examinator ändrat från Jasmina Maric (jasmina) till Josef Wideström (josef70) av Viceprefekt/adm
     [Kurstillfälle 3]
    • 2023-05-12: Examinator Examinator ändrat från Jasmina Maric (jasmina) till Josef Wideström (josef70) av Viceprefekt/adm
     [Kurstillfälle 1]
    • 2023-05-12: Examinator Examinator ändrat från Jasmina Maric (jasmina) till Josef Wideström (josef70) av Viceprefekt/adm
     [Kurstillfälle 2]