Kursplan för Teknikbaserat entreprenörskap

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology based entrepreneurship
 • KurskodCIP017
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Laboration 12 hp
Betygsskala: TH
0 hp12 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter som antas till programmet Entrepreneurship and Business Design är kvalificerade att gå kursen, på grund av den starka integrationen med andra delar av programmets erfarenhetsbaserade pedagogik.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få perspektiv, tillämpa verktyg, utveckla färdigheter kring hållbara teknikbaserat entreprenörskap, särskilt förvärva entreprenöriella lärande genom en simulerad process att skapa en ny affär, som bygger på högteknologiska uppfinningar. Lärandet fokuserar kring kursens huvudsakliga teman: Entreprenöriellt lärande, teamwork, teknikbaserad ideutveckling, affärsplanering, idepresentation, förhandling, företagets legala ramverk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    beskriva, applicera, och reflektera på kunskap som relaterar till kursens huvudsakliga teman, och kunna relatera dessa till relevant forskningslitteratur, etik och hållbar utveckling.
2.    Applicera kunskap om grupparbete i teknikbaserade innovationsprocesser och översätta detta till effektiva projekt i praktiken.
3.    initiera, och skapa entreprenöriella idéer, och kunna använda relevanta verktyg för att utveckla idéer, presentationer och affärsprojekt.
4.    skapa kommersialiseringsstrategier för tekniska idéer och en förmåga att kommunicera dessa idéer muntligt och skriftlig form för olika aktörer.
5.    förhandla frågor kopplade till frågor kring tekniska idéer och visa färdigheter, både i beredningar, faktiska förhandlingar och reflekterande element.
6.    beskriva, tillämpa och reflektera kring kunskaper om juridiska verktyg som är relevanta för ett nya teknikbaserade företag.
7.    reflektera kring kunskap, förhållningssätt och erfarenheter som är inblandade i var och en av kursens teman och relatera det till relevant teori, etik och hållbar utveckling.

Innehåll

Studenter deltar i praktiska övningar som gäller skapande, utveckling och utvärdering av teknikbaserad innovation. Lärande är fokuserad praktisk erfarenhetsbaserad kunskapsskapande och reflektion kring följande teman: Entreprenöriellt lärande, grupparbete, teknikbaserad ideutveckling, affärsplanering, affärspresentation, förhandling och juridiska ramverk.

Organisation

Kursen är en del av masterprogrammet Entreprenörskap och Business Design och ges under läsperiod 1 och läsperiod 2 på den första terminen. Kursen är uppbyggd kring litteraturstudier, praktiska övningar och reflektion. Övningarna är direkt baserade på den pedagogik som utvecklats inom entreprenöriellt lärande. Det handlar om verkliga och simulerade övningar i innovation och företagande. Studenterna får praktiska övningar i pitching, utvärdering och förhandling. Skriftliga inlämningsuppgifter används för att underlätta kritisk utvärdering av praxis i förhållande till aktuella teorier. Reflektioner används för att stödja djupinlärande och reglerande förmåga.

Litteratur

Se separat lista (kurs-PM).

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna bedöms på sina framföranden och inlämningar av sina övningar enskilt och i grupp, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.