Kursplan för Ledarskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership
 • KurskodBOM260
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60112
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2022 fm DIST
 • 08 Okt 2021 fm J
 • 24 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomi och organisation i byggsektorn (BOM225) eller motsvarande.

Syfte

Inom byggindustrin förekommer mycket arbete inom projektform med många involverade aktörer. Detta ställer stora krav på ledarskap och samarbete. Kursen syftar till att studenten skall få god kunskap om ledarrollen och samarbete i grupper. Kursen belyser teori och praktik om ledarskap samt teorier om hur samarbetsorienterade och effektiva grupper skapas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för samt förklara olika perspektiv på centrala teorier rörande ledarskap. - Ge förslag på ledarskapets komplexitet och ange olika typer av ledarskap. - Redogöra för samt förklara centrala teorier rörande samarbete i och mellan grupper. - Känna igen begynnande konflikter och kunna förmedla en positiv lösning. - Identifiera, urskilja och hantera genus- och mångfaldsperspektiv på ledarskap och samarbete.

Innehåll

Kursen innehåller dels teoretiska element, dels praktiska element där studenten ges möjlighet att uppleva ledarrollen samt reflektera över hur denne fungerar inom ramen för en grupp. Kursen utgår från beteendevetenskapliga teorier.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Inom ramen för seminarierna (vilka är obligatoriska) diskuterar vi och demonstrerar en rad olika faktorer som är av betydelse för effektivt arbete i grupp, förhandlingar och ledarskap. 

Litteratur

Forslund, Magnus (2013) Organisation och Ledning, 2 uppl. Liber

Samt utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgör av en skriftlig salstentamen som besvaras individuellt. Dessutom krävs deltagande vid de föreläsningar och seminarium som är obligatoriska.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-02-08: Examinator Examinator ändrat från Mathias Petter Gustafsson (matgust) till Caroline Ingelhammar (ingelham) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Distans av Caroline Ingelhammar
   [2022-06-01 6,0 hp, 0116]
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten