Kursplan för Bioanalytisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-05-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBioanalytical chemistry
 • KurskodBBT055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08135
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Mar 2024 em J
 • 04 Jun 2024 em J
 • 19 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Biokemi. Det är rekommenderat att ha läst organisk kemi och fysikalisk kemi

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om bioanalytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

• använda sina grundläggande kunskaper i biokemi och analytisk kemi för att snabbt lära sig och hantera andra tekniker inom bioanalytisk kemi
• redogöra för analysprocessen med särskild hänsyn till biologiska prover
• redogöra för provberedning och provkonservering
• beskriva de olika bioanalytiska instrumenttekniker
• redogöra för analytiska tillämpningar av biomolekyler, såsom enzymer och antikroppar
• redogöra för valet av instrumenttekniker för olika bioanalytiska problem
• använda de vanligaste instrumenten inom kemisk och biokemisk analys och det förfarande som används för att lösa problem i analys.
• generera och analysera mätdata i analytiska experiment
• redogöra för validering av analysmetoder
• förstå och utvärdera etiska principer och problem inom ramen för analytiska vetenskaper

Innehåll

• Analytisk och bioanalytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område. Validering av analysmetoder.
• Översikt över analytiska problem och analyter inom biokemin, specifikt DNA, enzymer och antikroppar
• Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar.
• Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi, kapillärelektrofores, superkritisk kromatografi,.
• Tillämpningar av masspektroskopi.
• Immunanalyser (quantitative immunoassays)
• Etiska principer inom vetenskap och teknik
• Introduktion till projektledning
• Obligatoriska laborationer täcker delar av ovan beskrivet kursinnehåll med tillämpningar inom bioanalys, miljöanalys och kvalitetskontroll.

Organisation

20 föreläsningar, 3 laborationer 

Litteratur

S.R. Mikkelsen & E. Corton: Bioanalytical Chemistry 2nd. ed.
D. Harris: Quantitative Chemical Analysis. 7 eller 8 ed.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentamen och för slutbetyg krävs också godkända laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-06: Examinator Examinator ändrat från Otto Savolainen (sotto) till Carl Brunius (carlbru) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-10-05: Block Block A+ tillagt av Lina Haglund
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-10-04: Block Block A+ borttaget av Eva Albers
   [Kurstillfälle 1]