Kursplan för Medverkan i iGEM -tävlingen

Kursplan fastställd 2021-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namniGEM participation
 • KurskodBBT001
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08116
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
15 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Specifika förkunskaper som krävs bedöms av examinator. TKBIO studenter bör ha läst andra året av programmet. 

  Syfte

  Syftet är att träna studenter att arbeta interdisciplinärt inom området syntetisk biologi. Studenterna kommer att lära sig att planera och utföra ett eget projekt som presenteras och deltar i IGEM tävlingen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ha en grundläggande förståelse för syntetisk biologi
  • Kommunicera med forskare från olika discipliner
  • Arbeta multidisciplinärt i team som organiserats av dem själva
  • Planera och utföra ett projekt med givna ramar och resurser
  • Utföra teoretiskt såväl som praktiskt arbete för att nå målen för projektet
  • Dokumentera och analysera resultat
  • Kommunicera forskningen med både experter och allmänheten i form av websidor och muntliga presentationer
  • Synliggöra forskningen och påverka samhället även utanför akademin
  • Erhålla finansiellt stöd

  Innehåll

  Innehållet i projekten kan variera men måste godkännas av examinator och vara fokuserade på syntetisk biologi.

  Organisation

  Projekten utformas inom kursen KBT225. Den praktiska delen av projektet utförs vid avdelningen för  Systems och synthetic biology. Inkluderat i kursen är också medverkan i IGEM tävlingen där projektet presenteras på en websida och vid den slutliga finalen i form av en poster samt muntligen.

  Litteratur

  Forskningsartiklar, reviews, tidigare IGEM projektrapporter.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination baseras på de olika projektpresentationerna (websida, poster muntlig framställning).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.