Kursplan för Arkitektur och teknik: Aktuella frågor

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture and engineering: Contemporary challenges
 • KurskodARK680
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46114
 • Max antal deltagare6
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att ge möjlighet till att fånga utmaningar, problem och frågeställningar av aktuellt intresse som inte tas upp i programmet. Avsikten är att vidga perspektiven, pröva innovativa och explorativa metoder och verktyg och tillämpa dem i ett arkitekturprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Referera till aktuella problem och trender inom arkitetur och teknik som kräver ett vidgat kunnande. - Förmåga att planera ett explorativt projekt. - Förmåga att genomföra ett explorativt projekt. - Förmåga att reflektera över och dra slutsatser från ett explorativ projekt

Innehåll

Innehållet varierar mellan åren. Det kan vara en studenttävling, ett inspel i en samhällsdebatt kring arkitektur och teknik med dess metoder och verktyg, en internationell workshop, etc.

Organisation

Kursen ges om tillräckligt många studenter anmäler intresse. Initiativet kan komma från såväl lärare som studenter. Kursens organisation anpassas till aktuell frågeställning och kursen avslutas med en kritik som behandlar process och resultat.

Examination inklusive obligatoriska moment

Aktivt deltagande i kursen. Godkänd redovisning av process och resultat inklusive sammanfattning och reflexioner.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.