Kursplan för Förberedelsekurs för examensarbete 1

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMasters thesis preparation course 1
 • KurskodARK636
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 30.0 poäng från kurser (i princip den första terminen av masterprogrammen MPARC eller MPDSD), med fokus på arkitekturdesign eller motsvarande kvalifikationer.

  Notera att det finns begränsningar i vilka kurser som kan läsas i kombination med Förberedelsekurs för examensarbete 1 och Förberedelsekurs för examensarbete 2. Se vidare under Organisation.

  Syfte

  Kursen förbereder studenten för examensarbetet i arkitektur på masternivå. Den ger en orientering i teoribildning and metoder inom arkitekturfältet, med ett särskilt fokus på de examensarbetesinriktningar (varje inriktning är en grupp av lärare som delar expertis och tematik) som för närvarande finns tillgängliga på Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Kursen ger studenten inblick i den formalia som omger examensarbetet, inklusive riktlinjer för projektplan, utvärderingskriterier, akademiskt skrivande, planering, seminarier och slututställning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förbereda, planera och följa upp examensarbetet.
  - Referera till grundläggande teoribildning och metoder i arkitekturforskning och konstnärligt utvecklingsarbete.
  - Praktisera akademiskt skrivande.
  - Reflektera över och värdera examensarbetet som en gestaltningsprocess som sätts i relation till en yrkesroll.
  - Ge och ta emot kritik och återkoppling på ett konstruktivt och kreativt sätt.
  - Göra ett utkast på en projektplan som uppfyller akademisk standard.

  Innehåll

  Kursen inkluderar föreläsningar, workshops, seminarier, samt uppgifter och seminarier. Med hjälp av dessa aktiviteter formulerar studenten en första idé för sitt examensarbete och gör baserat på denna ett informerat val mellan tillgängliga inriktningar (d.v.s. handledare och examinatorer).

  Organisation

  Kursen löper på tre veckor heltid.

  Förberedelsekurs för examensarbete 1 och Förberedelsekurs för examensarbete 2 kan kombineras med en designstudio om 22,5 hp inom MPARC eller MPDSD under samma termin. På grund av schemaläggning avråds studenter från att kombinera dessa kurser med kurser/studio om 7,5 hp eller 15 hp (så kallade Track 2-kurser).

  Litteratur

  Meddelas i kursbeskrivningen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att få betyget godkänt i kursen krävs att följande resultat uppnås:
  - Aktiv medverkan i schemalagda aktiviteter (minst 80% närvaro krävs).
  - Godkända inlämningsuppgifter.
  - Utarbetat utkast på projektplan som presenteras skriftligen samt vid ett seminarium.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.