Kursplan för Modellering med analoga och digitala verktyg

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModelling with analogue and digital tools
 • KurskodARK570
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Svenska

  Syfte

  Kursen syftar till att studenter i årskurs 3 på kandidatnivån skall utveckla färdigheter i och kunskaper om digital design, representation och fabrikation som bygger vidare på digitala färdigeter som introduceras i ARK452.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - använda digitala program för rumsligt/konstnärliga undersökningar i olika skalor från byggnads- till stadrumsnivå.
  - använda olika metoder för arbete med digitala redskap för framställning av materiella modeller.
  - använda, analysera och jämföra digitala och analoga metoder för olika former av kommunikation - visuell, materiell och annan.
  - Kunna arbeta med en variation av digitala verktyg, digitalt styrda maskiner och analoga medier i en design av arkitektur.
  - Kunna analysera och värdera transformationerna av former och representationer för att driva en idé framåt.
  - Kunna presentera resultatet med hjälp av olika representationsformer som ritning, diagram och modell.

  Innehåll

  Kursen tränar digital design och bygger vidare på tidigare kunskaper inom området. Med digital design syftas här särskilt på verktyg och metoder, representation (kommunikation), transformation av digital information och den personliga förmågan att driva en idé framåt genom en kombination av dessa kunskaper.

  Kursen har ett fokus på digitalt designarbete som ska tillämpas på en relativt enkelt formulerad arkitekturuppgift. Tillämpning i mer komplexa arkitekturuppgifter väntar i efterkommande projektkurser.

  Organisation

  Kursen har ett workshop-liknande upplägg med inslag av lektioner, föreläsningar och demonstrationer. Designuppgiften kommer att genomföras som grupparbete. Upplägget kräver hög närvaro.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning.

  Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-10-09: Examinator Examinator ändrat från Kengo Skorick (kengo) till Jonas Lundberg (jonlundb) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]