Kursplan för Arkitektur: Samtida utmaningar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: Contemporary challenges
 • KurskodARK395
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet.

Syfte

Kursens syfte är att ge möjlighet till att fånga utmaningar, problem och frågeställningar av aktuellt intresse som inte tas upp i programmet. Avsikten är att vidga perspektiven, pröva innovativa och explorativa metoder och verktyg och tillämpa dem i ett arkitekturprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Referera till aktuella arkitekturteorier.
Referera till aktuella problem och trender inom arkitektur som kräver ett vidgat kunnande.
Förmåga att planera ett explorativt projekt.
Förmåga att genomföra ett explorativt projekt.
Utveckla färdigheter inom ”research by design”
Förmåga att reflektera över och dra slutsatser från ett explorativt projekt

Innehåll

Innehållet varierar mellan åren. Det kan vara en studenttävling, ett inspel i en samhällsdebatt kring arkitektur, utforskande av innovativ arkitektur, etc.

Organisation

Kursen ges om tillräckligt många studenter anmäler intresse. Initiativet kan komma från såväl lärare som studenter. Kursens innehåller föreläsningar, litteraturstudier, övningar, ett projekt och kursen avslutas med en kritik som behandlar reflektioner och resultat.

Examination inklusive obligatoriska moment

Aktivt deltagande i kursen. Godkänd redovisning av process och resultat inklusive sammanfattning och reflektioner.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.