Kursplan för Virtuella verktyg i en materiell kultur

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVirtual tools in a material culture
 • KurskodARK385
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46137
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK695 Digitala verktyg - parametrisk design eller motsvarande kunskaper

Syfte

Kursens syfte är att undersöka möjligheter och begränsningar vid arkitekters och ingenjörers användning av digitala verktyg

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- uppvisa färdigheter i att använda digitala modeller som verktyg för att utforska arkitektur.
- reflektera över olika digitala verktygs styrkor och svagheter när de används i en gestaltningsprocess.

Innehåll

Programering in C# eller motsvarande program.
Parametrisk design i Grashopper eller motsvarande program.

Organisation

Kursen är organiserad kring laborationer, workshops, föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas utveckla sina idéer och förslag genom programering och digital modellering.

Litteratur

 

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs så gott som 100% aktiv närvaro under föreläsningar, laborationer, seminarier och kritik samt redovisade och godkända modeller.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.