Kursplan för Hållbart byggande: Tävling

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable building: Competition
 • KurskodARK350
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17117
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
  0209 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  7,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kandidatexamen eller motsvarande i Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Inredningsarkitektur

   Syfte

   Studions syfte är att studenterna skall kunna utveckla ett projekt för hållbart byggande, med integration av miljömässiga, funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter i en designuppgift. Vidare skall de kunna samarbeta över professionella gränser i designprocesser. De förväntas också kunna formulera och kommunicera sina viktigaste idéer och mål i ett bidrag till en arkitekturtävling.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - designa hållbar arkitektur - visualisera prestanda vad gäller energi, miljö och inomhusklimat i en byggnad - syntetisera programmets krav i ett tävlingsbidrag - beskriva och analysera grundläggande egenskaper i en hållbar byggnad - skapa system för bra inomhusklimat och energieffektivitet - samarbeta över disciplingränser i designprocesser.

   Innehåll

   Studion utgörs av en tävlingsuppgift i vilken arkitekter och ingenjörer samarbetar i grupper. Uppgiften definieras i ett tävlingsprogram om ett projekt eller speciell plats för en speciell kund. Programmet innehåller specifika miljömål, utöver grundläggande krav för ett arkitekturprojekt, så som funktionalitet, tillgänglighet och höga estetiska kvaliteter. 

   Organisation

   Studion ges på halvfart och är projekt- och designbaserad. Tävlingen stöds av övningar, seminarier och föreläsningar. Juryn är extern. Efter inlämningen kommer bidragen att analyseras och bedömas av lärare och studenter på seminarier. 

   Litteratur

   Litteratur delas ut i samband med övningarna.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För att få godkänt i studion måste följande krav vara uppfyllda: Deltagande i övningar och seminarier under tävlingen. Ett tävlingsbidrag av tillräcklig kvalitet. Lärarlaget samarbetar i bedömningen av kursen som helhet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.