Kursplan för Arkitekturexkursioner

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnField trips
 • KurskodARK305
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46113
 • Max antal deltagare36
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Studieresa 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Studieresans syfte är: att uppleva arkitektur i sitt sammanhang med sin fulla komplexitet och sin fulla kontext, att genom ett reflekterat iakttagande stärka förmågan till upplevelse, att genom ett analytiskt skissande förklara komplexiteter och kontexter samt att genom ett poetisk skissande lockas till inspiration för framtida projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Uppvisa och vid en kritik försvara en dokumentation av iakttagelser och analyser gjorda före, under och efter studieresan. 

Innehåll

Inläsning av studieobjekt.
Förberedande övningar i analytiskt och poetiskt skissande.
Studieresa. 
Bearbetning av material inför utställning/redovisning.

Organisation

Kursen inleds med inläsning av resans studieobjekt samt med förberedande övningar i analytiskt och poetiskt skissande. Under studieresan dokumenteras iakttagelser och intryck. Efter studieresan bearbetas materialet inför en avslutande utställning och kritik som också är kursens examination. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Närvaro och godkänd redovisning av resedokumentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.