Kursplan för Material- och rumslaborationer

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExploring material and space
 • KurskodARK226
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46131
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK491 Konstlaborationer eller motsvarande.

Syfte

Kursens syften är att:
- utveckla kunskaper om rummets och materiens arter och nyanser
- uppöva färdigheter att låta växelspelen mellan rum och materiella strukturer inspirera i en utformningsprocess
- fördjupa ett konstnärligt förhållningssätt där projekt drivs framåt genom experiment i kombination med analys, association, ifrågasättande och byte av perspektiv

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- identifiera och karakterisera/beskriva arkitektoniska uttrycksmedel som rum och former, rörelser och riktningar, ytors dimensioner, samt upplevda kvalitéer relaterade till ljus (färg), värme och ljud, kraft och balans, luft, vatten, etc. - med exempel visa hur en projektidé kan utvecklas genom ett analytiskt skissande, byggande av konceptmodeller och ett konstnärligt förhållningssätt. - visa skicklighet och noggrannhet i genomförande och presentation av en uppgift. - beskriva och förklara en konstnärlig process.

Innehåll

Exempel på innehåll: Rum och struktur. Form och balans. Form och kraftmönster. Rum och material. Rum och ljus. Rum och värme. Rum och ljud. Rum och luft. Rum och vatten. Rum och rörelse.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring en serie workshops där olika aspekter på formgivning av arkitekturens rum och strukturer undersöks. Centralt för dessa workshops är träningen i att utveckla en projektidé genom ett analytiskt skissande, byggande av konceptmodeller och ett konstnärligt förhållningssätt. Kursen stöder och utvecklar programmets arkitekturprojekt.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs så gott som 100 % närvaro, aktiv medverkan i övningar/laborationer, godkända uppgifter och godkänd portföljredovisning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.