Kursplan för Digitala verktyg - BIM

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital tools - BIM
 • KurskodARK212
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46132
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande färdigheter i modellering, visualisering och grafisk kommunikation motsvarande kursen ARK093 Digitala verktyg.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader för visualisering och byggprojektering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- uppvisa färdigheter i digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader. - uppvisa grundläggande förståelse för BIM i byggprojektering. - tillämpa BIM-modell för enklare simuleringar och analyser. - reflektera över olika modellerings- och visualiseringsverktygs interaktion med och påverkan på arkitektens designprocess.

Innehåll

Kursen består av två lika stora delar. I den första bygger man en BIM-modell. I den andra använder man modellen för olika typer av analyser och studier, exempelvis energiberäkningar och tillgänglighet.

Organisation

- lärarledda lektioner i digital 3D-modellering med BIM-verktyg med inslag av självstudier - föreläsningar om BIM - övningar med analyser och tester av den byggda modellen - presentation och diskussion över det uppnådda resultaten

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i övningar samt inlämnade och godkända övningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.