Kursplan för Digitala verktyg

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital tools
 • KurskodARK093
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46135
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i skissande och ritning för hand från kursen ARK096 Rum och människa, eller motsvarande.

Syfte

Kursen syften är att introducera och träna några grundläggande digitala verktyg och metoder för 2D-ritande, 3D-modellering, bildredigering och layout, samt genom att tillämpa dessa skapa medvetenhet om olika representationsformer som medel för att kommunicera och för att driva en desingprocess framåt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda digitala verktyg för att producera tvådimensionella ritningar. Exempel på datorprogram: AutoCAD - använda digitala verktyg för att producera enklare tredimensionella modeller. Exempel på datorprogram: SketchUp - använda digitala verktyg för att producera och visualisera avancerade tredimensionella geometrier. Exempel på datorprogram: Rhino, VRay - tillämpa digitala verktyg för bildredigering och grafisk kommunikation: Exempel på datorprogram: PhotoShop, InDesign, Illustrator - reflektera över sin egen skapandeprocess och värdera den utifrån de ovan valda verktygen.

Innehåll

Digitala verktyg för att producera tvådimensionella ritningar. Digitala verktyg för att producera enklare tredimensionella modeller. Digitala verktyg för att producera och visualisera avancerade tredimensionella geometrier. Digitala verktyg för bildredigering och grafisk kommunikation Fysiska modeller Verktygens roll i designprocessen

Organisation

Genom föreläsningar och övningar byggs grundkunskaper upp i digitala verktyg och i någon mån fysiskt modellbygge. Dessa verkyg tillämpas i olika gestaltningsuppgifter.

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs aktiv medverkan i övningar/laborationer samt godkända inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.