Kursplan för Digitala verktyg: tillverkning

Kursplan fastställd 2021-06-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital tools: Manufacturing
 • KurskodACE205
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 46125
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande färdigheter i modellering, visualisering och grafisk kommunikation motsvarande kursen ARK093 Digitala verktyg.

Syfte

Kursen uppövar användandet av fysiska modeller som medel i en undersökande gestaltningsprocess. Särskilt behandlas växelspelet mellan digitala modeller, digitalt styrda tillverkningsverktyg och fysiska prototyper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Översätta en digital 3D-modell till en representation som är lämplig för tillverkning med hjälp av en digital maskin.
- Generera data för tillverkning i en dedikerat programvara eller programmeringsspråk.
- Förbereda och kvalitetskontrollera en digital simulering av tillverkningsprocessen.
- Kombinera digitala, analoga och manuella tekniker för att producera en fysisk arkitektonisk modell.

Innehåll

Kursen utgår från ett valt tema som undersöks med stöd av digitala gestaltning- och tillverkningsprocesser. I ett utforskande arbete tränas studenterna att använda olika digitala och fysiska verkyg och att genom dessa driva en egen designprocess.

Organisation

Kursen är organiserad kring workshops, föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas utveckla sina idéer och förslag genom byggande av digitala och fysiska modeller.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs aktiv närvaro under föreläsningar, laborationer, seminarier och kritik samt redovisade och godkända modeller.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.